BusinessInfo.cz

07. srpna 2006, 00:00 - www. BusinessInfo.cz. <br />
07. srpna 2006, 00:00

TRVALÁ PROSPERITA popis:cílem programu Trvalá prosperita je podpora projektů, které napomohou uskutečnit následující oblasti: - připravit nové materiály a zajistit nové postupy pro využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie - zvýšit spolehlivost zařízení pro přenosy elektrické energie - vypracovat nové postupy pro energetické jaderné technologie

TRVALÁ PROSPERITA

Popis: Cílem programu Trvalá prosperita je podpora projektů, které napomohou uskutečnit následující oblasti:

- připravit nové materiály a zajistit nové postupy pro využití obnovitelných a netradičních zdrojů energie

- zvýšit spolehlivost zařízení pro přenosy elektrické energie

- vypracovat nové postupy pro energetické jaderné technologie

- snížit energetickou náročnost provozu budov

- vytvořit nové nekonvenční struktury a konstrukce strojů

- vytvořit nové materiály s novými užitnými vlastnostmi

- připravit nové polovodičové součástky pro diagnostiku a řízení.

Příjemcem podpory může být výzkumná instituce, vysoká škola nebo podnikatelský subjekt. Pokud je žadatel podnikatelem, musí být jako jeden z předmětů činnosti žadatele uveden „výzkum a vývoj“. Podpora je poskytována formou nevratné dotace až do výše 75 procent uznatelných nákladů na výzkumné projekty.

Termín pro podávání žádostí: Příjem žádostí do veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji na rok 2007 byl zahájen 27. července 2006. Žádosti lze podávat na centrále agentury CzechInvest do 6. října 2006.

Kontakt: Informace o programu poskytuje Odbor výzkumu a vývoje agentury CzechInvest, tel.: 296 342 539, e-mail: vav@czechinvest.org, www.czechinvest. cz

ZÁRUKA ZA VRÁCENÍ AKONTACE

Popis: Bankovní záruka České exportní banky. Banka se zavazuje, že uhradí částku akontace zaplacenou dovozcem vývozci nebo její část v případě, že vývozce nesplní podmínky smlouvy o vývozu, nedodá nebo dodá jen částečně a akontaci sám nevrátí. Záruka může obsahovat redukční klauzuli, tzn. výše záruky se může snižovat úměrně realizované části smlouvy o vývozu.

Kontakt: Česká exportní banka, Vodičkova 34, Praha 1, tel.: 222 843 111, e-mail: ceb@ceb.cz.

KLASTRY

Tento program realizuje Opatření 1.4. Rozvoj informačních a poradenských služeb, Priority 1. Rozvoj podnikatelského prostředí, Operačního programu průmysl a podnikání 2004-2006

Popis: Program vytváření klastrů určuje základní pravidla a podmínky pro poskytování podpory formou přímých dotací na projekty, jejichž cílem je podpořit ekonomický růst a konkurenceschopnost ekonomiky rozvojem odvětvových seskupení - klastrů, které mohou být vytvořeny na regionální, celostátní a nebo přeshraniční úrovni. Zejména jde o tyto podporované aktivity: a) vyhledávání vhodných firem pro klastry, b) zakládání klastrů, c) rozvoj klastrů.

Termín pro podávání žádostí: Žádosti jsou přijímány průběžně. Příjem žádostí končí v říjnu 2006.

Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Tel.: 800 800 777, www.czechinvest.cz, e-mail: programy@czechinvest.org.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít