BusinessInfo

21. února 2005, 00:00 - Rubriku připravuje Petr Kučera
21. února 2005, 00:00

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ Operační program průmysl a podnikání 2004-2006. Priorita 2 - rozvoj konkurenceschopnosti podniků. Opatření 2.1. - zakládání a rozvoj malých a středních podniků. Popis: Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě zvýhodněných úvěrů.

PODPORA ZAČÍNAJÍCÍCH PODNIKATELŮ Operační program průmysl a podnikání 2004-2006. Priorita 2 - rozvoj konkurenceschopnosti podniků. Opatření 2.1. - zakládání a rozvoj malých a středních podniků. Popis: Cílem programu je umožnit realizaci podnikatelských záměrů osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem, a to poskytnutím podpory ve formě zvýhodněných úvěrů. Uzávěrka přijímání žádostí: Program je vyhlášen na období 2004-2006. Po jeho vyhlášení jsou žádosti přijímány průběžně. Konečná uzávěrka příjmu žádostí je říjen 2006. Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků. Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, Telefon: 255 721 111, Fax: 255 721 110, email: info@cmzrb.cz, www.cmzrb.cz KONFERENCE O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V EU

Jednodenní konference o veřejných zakázkách v zemích Evropské unie se uskuteční 1. března v Rytířském sále Pražského hradu. Jejím cílem je ukázat firmám nabízené možnosti v této oblasti a praktický postup při získávání informací a při účasti na veřejných zakázkách v Unii.

Se vstupem Česka do Evropské unie se českým firmám otevřela možnost účastnit se veřejných zakázek za stejných podmínek jako domácí subjekty ve všech zemích Evropské unie. Hodnota projektů uskutečněných formou veřejných zakázek v Unii dosahuje 16,3 procenta jejího HDP, což představuje v absolutním vyjádření zhruba 1500 miliard eur.

Akci pořádají Senát Parlamentu ČR, Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a CEBRE - Česká podnikatelská reprezentace při EU. Hlavními partnery konference jsou Hospodářská komora České republiky, Svaz průmyslu a dopravy České republiky a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky.

Kontakt: Eva Svobodová, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Mikulandská 7, 113 61 Praha, tel.: 224 934 514, fax: 224 934 038, e-mail: cebre@spcr.cz. Přesný program a veškeré další informace o konferenci naleznete na: www.cebre.cz/konference.

ROZVOJ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI V REGIONECH

Společný regionální operační program. Priorita programu: 2 -regionální rozvoj infrastruktury. Opatření priority: 2.1 - rozvoj dopravy v regionech

Popis: Cílem podopatření 2.1.2 je podpora rozvojových investičních projektů, zaměřených na zlepšení dopravní obslužnosti. Podpora má směřovat také na propojení místní a regionální veřejné dopravy s železniční sítí, jako jsou integrované dopravní systémy a systémová opatření ve městech na podporu rozvoje městské hromadné dopravy. Z prostorového hlediska se podpora zaměří zejména na větší centra osídlení (zejména krajská města) a na potřebné vzájemné propojení městských a venkovských oblastí. Žadatelé mohou realizovat projekty na území regionů NUTS II, s výjimkou hlavního města Prahy.

Uzávěrka přijímání žádostí: 31. března 2005 (platí pro 3. kolo výzev)

Kontakt: Celkovou odpovědnost za realizaci programu má Řídící orgán SROP ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1.

Kontakty: telefon 224 861 224, e-mail: srop@mmr.cz, www: strukturalni-fondy.cz. Informace o programu poskytují sekretariáty Regionální rady regionu soudržnosti při jednotlivých krajských úřadech.

PODPORA INFRASTRUKTURY CESTOVNÍHO RUCHU

Společný regionální operační program (SROP). Priorita programu: 4 - rozvoj cestovního ruchu. Opatření priority: 4.2 -rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Popis: Cílem podopatření je podpora projektů na rozvoj infrastruktury potřebné pro cestovní ruch v obcích a regionech. Projekty by měly vytvářet podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v území regionů NUTS II s výjimkou hlavního města Prahy. Zaměřovat by se měly na:

* rekonstrukci a obnovu památek regionálního významu pro potřeby cestovního ruchu, včetně nezbytné doprovodné infrastruktury,

* rekonstrukci a obnovu objektů a budov pro potřeby cestovního ruchu (například skanzeny),

* rozvoj místních či regionálních informačních systémů cestovního ruchu,

* rozvoj a obnovu turistických stezek, cyklostezek a naučných stezek, včetně doplňkového zařízení v obcích,

* rozvoj vybavení a zařízení turistických středisek, zejména z hlediska občanské vybavenosti v oblasti sportu a rekreace,

* infrastrukturu rekreační plavby,

* výstavbu či obnovu ubytovacích a stravovacích kapacit podmiňujících rozvoj cestovního ruchu v dané lokalitě či regionu.

Uzávěrka přijímání žádostí: 31. března 2005 (platí pro 3. kolo výzev) Celkovou odpovědnost za realizaci programu má Řídící orgán SROP ministerstva pro místní rozvoj, Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1.

Kontakty: telefon 224 861 224, e-mail: srop@mmr.cz, www.strukturalni-fondy.cz.

Informace o programu poskytují sekretariáty Regionální rady regionu soudržnosti při jednotlivých krajských úřadech.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít