Business Info.cz

29. května 2006, 00:00 - (pk) RUBRIKU PŘIPRAVIL PETR KUČERA<br />
29. května 2006, 00:00

PODPORA FIREM V PRAZE Popis: Regionální rada vyhlásila 3. kolo výzvy k předkládání akcí v grantovém schématu pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků ve strukturálně slabých a problémových oblastech hlavního města Prahy v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 (JPD 2).

PODPORA FIREM V PRAZE

Popis: Regionální rada vyhlásila 3. kolo výzvy k předkládání akcí v grantovém schématu pro poskytování dotací na podporu rozvoje malých a středních podniků ve strukturálně slabých a problémových oblastech hlavního města Prahy v souladu s Jednotným programovým dokumentem pro Cíl 2 (JPD 2). Cíl podpory: Podporovány budou rozvojové investiční akce, které vytvářejí nové, stabilní pracovní příležitosti a zaměřují se zejména na aktivity v oblasti zpracovatelského průmyslu a služeb s vysokou přidanou hodnotou. Zaměřena je především na investice do fixního kapitálu, zejména pak na modernizaci a rekonstrukci objektů a zařízení. Kromě podpory investičních aktivit bude grantové schéma podporovat i neinvestiční aktivity, které s realizací dané investice souvisejí. Termín pro podávání žádostí: ukončení příjmu akcí je 30. června 2006 do 14.00 hodin.

Kontakt: Magistrát hl. m. Prahy, Platnéřská 19, Praha 1,

tel.: 236 003 233, 236 002 791,

e-mail: Hana.Podubecká@cityofprague.cz, jan.kucharik@cityofprague.cz,

www.strukturalni-fondy.cz/jpd2

PODPORA REKVALIFIKACE

Popis: Rekvalifikace se provádí na základě uzavřené písemné dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání, ve které jsou stanoveny podmínky, za nichž bude rekvalifikace provedena. Úřad práce hradí uchazeči o zaměstnání kurzovné v plné výši a dle finančních zdrojů může přispět na ostatní náklady (stravné, nocležné, cestovné). Příjemcem podpory je zaměstnavatel, jenž provádí rekvalifikaci v zájmu dalšího pracovního uplatnění svých zaměstnanců.

Kontakt: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2,

tel.: 221 921 111,

fax: 224 918 391,

www.mpsv.cz

CHOV VODNÍCH ŽIVOČICHŮ - AKVAKULTURA

Popis: V rámci 10. kola výzvy v Operačním programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství lze předkládat žádosti o podporu v podopatření 2.3.2 zaměřeném na podporu akvakultury. Podpora je určena na zvýšení produkční kapacity akvakultury (výstavba nové jednotky nebo rozšíření stávajících jednotek), nebo na modernizaci existujících jednotek akvakultury bez zvýšení výrobní kapacity. Podpora může být poskytnuta až do výše 50 procent přijatelných nákladů staveb a investicí do technologií.

Termín pro podávání žádostí: žádosti lze podávat nejpozději 2. června 2006.

Kontakt: Státní zemědělský intervenční fond, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1,

tel.: +420 222 871 620,

e-mail: info@szif.cz, www.szif.cz.

Další informace lze získat na stránkách Ministerstva zemědělství, www.mze.cz.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít