Business Info

23. května 2005, 00:00 - admin
23. května 2005, 00:00

DOTACE NA ZKRÁCENOU PRACOVNÍ DOBU Popis: Jedná se o jedno z opatřeních státní politiky zaměstnanosti. V případě, že podnik přechází na nový perspektivní program, může úřad práce na přechodnou dobu částečně dotovat mzdové náklady těch zaměstnanců, kterých se realizace přechodu dotkne.

DOTACE NA ZKRÁCENOU PRACOVNÍ DOBU

Popis: Jedná se o jedno z opatřeních státní politiky zaměstnanosti. V případě, že podnik přechází na nový perspektivní program, může úřad práce na přechodnou dobu částečně dotovat mzdové náklady těch zaměstnanců, kterých se realizace přechodu dotkne. Cílem je předejít zbytečnému dočasnému propouštění pracovníků. Příjemcem podpory je zaměstnavatel, splňující podmínky programu.

Kontakt: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, tel.: 221 921 111, fax: 224 918 391, posta@mpsv.cz, www.mpsv.cz

VYTVÁŘENÍ ALIANCÍ A JEJICH PREZENTACE

Popis: Cílem programu Aliance je zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podnikatelů na zahraničních trzích. Děje se tak prostřednictvím podpory mezinárodních marketingových aktivit aliance -seskupení minimálně tří malých a středních podnikatelů, jejichž výrobní program se vzájemně doplňuje. Prosazována je myšlenka posilování spolupráce malých a středních podnikatelů v zahraničí.

Předmět podpory: Jsou podporovány zejména tyto aktivity: a) zpracování studie vstupu sdružení na konkrétní zahraniční trh s výstupem konkrétních aktivit a potenciálních zákazníků, b) zpracování marketingových cizojazyčných materiálů aliance, c) prezentace aliance na veletrzích a výstavách.

Výše podpory: Podpora je poskytována formou dotace maximálně do výše 50 % uznatelných nákladů projektu. Maximální částka podpory činí jeden milion korun.

Termín pro podávání žádostí: Program je vyhlášen na období 2005-2006. Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků.

Kontakt: Formulář žádosti o podporu a další informace budou k dispozici přímo v centrále agentury CzechTrade, Dittrichova 21, 128 01 Praha 2, www.czechtrade.cz, www.mpo.cz a www.businessinfo.cz.

PODPORA MLADÝCH PODNIKATELŮ NA FARMÁCH

Popis: Cílem programu Mládí je usnadnit zahájení a rozvoj zemědělské výroby na bázi rodinných subjektů pro mladé podnikatele a mladé rodiny do 40 let. Podpora se poskytuje na financování investičních programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Podmínkou je zahájení či rozvoj zemědělské výroby v rámci rodinného subjektu (například farem).

Podpora je poskytována formou dotace na úhradu části úroků z úvěru a garance bankovních úvěrů. Žadatel se musí účastnit jednoho z programů Investice nebo Provoz a musí na sebe vzít závazek k hospodaření po dobu nejméně 10 let.

Kontakt: Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a. s., Za Poříčskou branou 256/6, 186 00 Praha 8. Tel.: 225 989 400, fax: 225 989 405, e-mail: info@pgrlf.cz, www.pgrlf.cz

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít