Business Info

11. dubna 2005, 00:00 - Petr Kučera
11. dubna 2005, 00:00

DRUHÁ FÁZE PROGRAMU ROZVOJ (Rozvoj II - Operační program Průmysl a podnikání) Popis: Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo nové znění programu Rozvoj z Operačního programu Průmysl a podnikání. Program je zaměřen na podporu vytvoření technických a ekonomických předpokladů pro zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve vybraných odvětvích české ekonomiky.

Předmět podpory: Uznatelnými náklady projektů jsou náklady: * na pořízení strojů a zařízení, u nichž je žadatel prvním uživatelem, * na pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, * na publicitu projektu.

Termín pro podávání žádostí: Žádosti o dotace bude možné podávat od 1. května do 29. července 2005 na místně příslušné Regionální kanceláři CzechInvestu.

Kontakt: CzechInvest, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, tel.: 296 342 500, fax: 296 342 502, e-mail: programy@czechinvest.org

ROZVOJ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ Popis: Cílem programu Progres je umožnit realizaci rozsáhlejších rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru. Zvláštní důraz je kladen na rozvoj podnikání v obcích do 5000 obyvatel. Podpora je poskytována ve formě podřízených úvěrů, posilujících po dobu až pěti let kapitálové vybavení podnikatele.

Předmět podpory: Zvýhodněný podřízený úvěr ve výši 2 až 25 milionů korun je poskytován na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, na pořízení patentů, operativních nebo patentovaných licencí na know-how a nepatentovaných know-how. Termín pro podávání žádostí: Program je vyhlášen na období 2005-2006. Doba trvání programu je ohraničena objemem disponibilních finančních prostředků. Žádosti se přijímají od 1. dubna 2005.

Kontakt: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s., Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1, tel.: 255 721 111, fax: 255 721 110, e-mail: info@cmzrb.cz, www.cmzrb.cz

EXPORTNÍ DODAVATELSKÝ ÚVĚR Popis: Přímý úvěr vývozci na financování vývozu je jedním z produktů střednědobého a dlouhodobého financování České exportní banky. Splatnost úvěru činí 2 roky až 10 let (u vybraných komodit až 12 let). Půjčky jsou oproti komerčním úvěrům zvýhodněny především co do výše úrokových sazeb a délky splatnosti. Produkty střednědobého a dlouhodobého financování jsou vhodné zejména na financování zboží investičního nebo kvaziinvestičního charakteru vyšší hodnoty. Z financování jsou vyloučeny zemědělské produkty, zbraně a spotřební zboží. Kontakt: Česká exportní banka, a. s., Vodičkova 34, Praha 1, tel.: 222 843 111, e-mail: ceb@ceb.cz, www.ceb.cz

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít