Boom životního pojištění ještě neskončil

05. května 2003, 00:00 - Marie Kolská, publicistka
05. května 2003, 00:00

Z Evropanů si svůj život nejvíce pojišťují obyvatelé LucemburskaDevadesátá léta představovala pro životní pojištění zlatý věk. Z údajů Federace národních asociací pojišťoven (CEA) z dvaceti devíti evropských zemí vyplývá, že trvalý meziroční růst životního pojištění vrcholil v letech 1999-2000.

Z Evropanů si svůj život nejvíce pojišťují obyvatelé Lucemburska

Devadesátá léta představovala pro životní pojištění zlatý věk. Z údajů Federace národních asociací pojišťoven (CEA) z dvaceti devíti evropských zemí vyplývá, že trvalý meziroční růst životního pojištění vrcholil v letech 1999-2000.

Životní pojištění v Evropě předstihlo - měřeno podílem předepsaného pojistného - v roce 1995 pojištění neživotní a jeho podíl roste dosud. V roce 2000 už neživotní pojištění činilo pouhou třetinu pojistného. Mezi jednotlivými evropskými státy však stále existují velké rozdíly ve významu a postavení životního pojištění. A to jak na pojistném trhu, tak v celé ekonomice. Největší rozdíly jsou samozřejmě mezi státy Evropské unie na jedné straně a reformními zeměmi střední a východní Evropy na straně druhé. Pro ty znamenala devadesátá léta teprve zavádění standardních pojišťovacích produktů. Daňových úlev vážících se k životnímu pojištění se například čeští občané dočkali až na začátku jedenadvacátého století. Velké disproporce však panují i mezi jednotlivými státy Unie. Z toho vyplývá, že ani státy s podobnou úrovní ekonomiky nemusejí přikládat pojištění stejnou váhu. Svou roli hraje například stávající daňová soustava, formy důchodového zabezpečení, ale i tradice. Průměrná výše ročního životního pojistného Řeka a občana České republiky je v zásadě stejná. Naproti tomu Irové, jejichž země také nepatří k nejvyspělejším v Evropské unii, investují do životní pojistky šestadvacetkrát více. V mnoha zemích se pojistné podílí významnou měrou na hrubém domácím produktu. V Lucembursku tvoří dokonce více než jeho čtvrtinu. Zajímavé je v tomto ohledu srovnání se zemí, která se stále jednou nohou nachází v jiném sociokulturním okruhu: V Turecku, které by rádo rozšířilo řady Evropské unie, činí podíl pojistného na HDP pouhých 0,3 procenta a roční pojistné průměrného Turka nepřekračuje osm eur. I průměrný Polák si svůj život cení sedmkrát více. Podle ekonomů přispívá životní pojištění ke zdraví národních ekonomik. Představuje totiž silný protiinflační faktor. Jednoduše řečeno, lidé peníze „neprojedí“, ale uloží na později. Vzhledem k podílu pojistného na hrubém domácím produktu nejde přitom v některých zemích o maličkost. Za zmínku stojí i výše prostředků naakumulovaných v životním pojištění celkem. Například ve Spolkové republice se v roce 2000 jednalo o 3,8 bilionu eur, tedy o více než dvojnásobek hrubého domácího produktu Německa. Z tabulky lze vyčíst i další souvislosti: V jižních státech, ve kterých obecně fungují tradiční rodinné vazby (Řecko, Portugalsko, Španělsko, Itálie), nezískalo životní pojištění takovou popularitu jako v průmyslovějších a sekularizovanějších regionech (Velká Británie, Francie, Nizozemsko). Důvody představují spíše otázku pro sociologa, můžeme však spekulovat, že pojistku pro obyvatele tradičního, povětšinou katolického Jihu, představuje právě rodina, nikoliv instituce. Ze statistiky se vymyká katolické Irsko, zde je však možné vytušit silný vliv Velké Británie. Z čísel Federace národních asociací pojišťoven vyplývá, že ne každému Evropanovi stačí jedna životní pojistka. Nejvíce smluv na životní pojištění uzavírají Nizozemci - na jednoho člověka tam připadá dvě a půl smlouvy. Ani Britům jedno pojištění nestačí - každý uzavřel v průměru 1,8 smlouvy. V Německu v průměru platí: co občan, to smlouva, a v České republice připadá na jednoho člověka 0,6 životní pojistky.

Životní pojištění v Evropě

stát roční pojistné podíl pojistného podíl na trhu životního

na obyvatele (EUR) na HDP (%) pojištění CEA (%)

Turecko 8 0,3 0,11

Slovensko 49 1,4 0,05

Polsko 56 1,5 0,41

ČESKO 64 1,3 0,13

Slovinsko 91 0,9 0,03

Řecko 78 0,7 0,16

Portugalsko 376 3,5 0,68

Španělsko 594 4,1 4,50

Itálie 690 3,6 7,57

Rakousko 664 2,8 1,03

Německo 735 3,1 11,63

Norsko 792 2,8 0,68

Finsko 845 3,6 0,83

Dánsko 1 308 4,3 1,33

Belgie 1 346 5,9 2,61

Nizozemsko 1,505 6,4 4,58

Švédsko 1 470 5,7 2,47

Francie 1 517 6,7 17,19

Irsko 1 686 7,3 1,16

Švýcarsko 2 908 9,2 4,03

Velká Británie 3 324 14,5 37,73

Lucembursko 11 362 27,3 0,91

ostatní - - 0,18

Poznámka: CEA (Comité Européen des Assurances) je Federace národních asociací pojišťoven z 29 evropských zemí. PRAMEN: ČAP

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít