Boom čekáme až příští rok

17. září 2009, 15:34 - Petra Pelantová
17. září 2009, 15:34

Program Zelená úsporám má potenciál, říká šéf marketingu pro retailové bankovnictví KB

Zelená úsporám je program, díky němuž se mezi Čechy rozdělí během tří let 25 miliard korun coby dotace na ekologické stavby či rekonstrukce. Letošní start celé akce však provázel nezájem především kvůli velmi přísným podmínkám. Rozvolnění pravidel pomohlo. O dotace se nyní hlásí tisíce Čechů. „Počet podaných žádostí se už skutečně navýšil. Postupně se začíná zvyšovat i kvalita podaných žádostí,“ potvrzuje šéf marketingu pro retailové bankovnictví Komerční banky Radko Belada, jenž má program v KB na starost. Dotace totiž potečou přes banky, a ty k nim už nabízejí výhodné půjčky. Nejčastěji je prý zájem o úvěry ve výši 100 tisíc až 250 tisíc korun.

EURO: Jak hodnotíte dosavadní průběh programu Zelená úsporám? BELADA: Podstata programu, tedy snaha podpořit úspory energie, je velmi dobrá a odpovídá i našemu záměru podílet se na ekologicky prospěšných projektech. Peníze získané z prodeje emisních povolenek mohou být navíc vítanou podporou pro české firmy, zejména v době panující ekonomické recese. Praxe od spuštění programu ale bohužel ukázala, že počáteční podmínky byly pro žadatele příliš náročné. Na druhé straně si musíme uvědomit, že tento dotační program je unikátní tím, že se pravděpodobně poprvé obrací přímo na konečné spotřebitele, nikoli na firmy nebo města a obce. Svoji roli určitě sehrála i ekonomická nejistota, jež mohla od zapojení do programu odradit řadu žadatelů. Stále jsme ale pevně přesvědčeni, že až tyto vlivy odezní a do programu se aktivněji zapojí i dodavatelé, čerpání nabere předpokládané tempo.

EURO: Pocítili jste už zmírnění podmínek, které mělo na zelené dotace nalákat více zájemců? BELADA: Ano, počet podaných žádostí se už skutečně zvýšil. Postupně se začíná zvyšovat i kvalita podaných žádostí. Jak my, tak Státní fond životního prostředí se přitom snažíme maximálně vyjít žadatelům vstříc a eventuální nedostatky odstranit, aby žádost byla co nejdříve vyřízena. Stále přitom platí, že pokud žadatel splní podmínky programu, má téměř stoprocentní jistotu, že dotaci obdrží. A pokud si s žádostí neví rady, určitě se vyplatí požádat o pomoc poradenskou firmu nebo odborného projektanta. My poskytujeme základní informace o programu na všech našich pobočkách.

EURO: Považujete za správné, že se nakonec pravidla pro získání příspěvku zmírnila? BELADA: Určitě. Programu mohou využít i ti, kteří v minulosti k nějakému úspornému opatření přistoupili a teď chtějí pokračovat. Program tak má šanci zasáhnout daleko širší spektrum potenciálních žadatelů. Jako velmi vstřícný krok vnímám i možnost získat finance již na přípravu podporovaných opatření, tedy dotaci na projektovou dokumentaci. Tím by měla odpadnout další bariéra pro zapojení do programu.

EURO: Kolik evidujete žádostí o úvěry v souvislosti se zmiňovanými dotacemi? BELADA: Z doposud přijatých žádostí evidujeme většinu žádostí „po realizaci“. To znamená, že žadatel k nám přichází žádat o dotaci až ve chvíli, kdy již má investici hotovou a až zpětně se rozhodl, že si zažádá o dotaci. Tito žadatelé tedy již nepotřebovali využít úvěr. Jsme však připraveni nabídnout všem žadatelům o dotaci „před realizací“ pomoc s financováním prostřednictvím našich EKO úvěrů, jejichž předností je zvýhodněná úroková sazba, zpracování zdarma nebo sjednání pojištění úvěru proti neschopnosti splácet zdarma. Pojištění se vztahuje na případ ztráty zaměstnání, pracovní neschopnost, invaliditu nebo úmrtí pojištěného.

EURO: Jaká je průměrná výše „zeleného“ úvěru, o který klienti žádají? BELADA: Jak jsem již řekl, většina žadatelů prozatím úvěr nepotřebovala, protože žádali až „po realizaci“ opatření. Podle výše nákladů na jednotlivé žádosti však odhadujeme, že žadatelé by uvítali financování v částkách 100 tisíc až 250 tisíc korun.

EURO: Lze říct, jaký objem půjček navázaných na tyto dotace letos vyplatíte? BELADA: V tuto chvíli lze tuto částku jen velmi těžko odhadnout, podstatně větší zájem očekáváme se zahájením nové stavební sezony, tedy na jaře roku 2010.

EURO: Vidíte nyní v programu Zelená úsporám ještě nějaké „mouchy“, které by bylo třeba „vychytat“? BELADA: Každý dotační program je kompromisem mezi administrativními požadavky zadavatele, zde navíc specifickými vzhledem ke zdroji peněz, a uživatelskou vlídností. Žadatele, který nikdy s podobnou záležitostí nepřišel do styku, může procedura podání žádosti odradit, ale jak jsem již uvedl – pokud si neví rady, může se obrátit na odbornou firmu, která mu pomůže. Pro získání podpory v řádu desítek nebo i stovek tisíc korun se to určitě vyplatí.

EURO: Myslíte, že je reálné vyčerpat celých 25 miliard korun, jak je naplánováno? BELADA: Domníváme se, že ano. Program nesměřuje jen na individuální žadatele, ale i na vlastníky bytových domů. A tady vidím obrovský potenciál pro úsporná opatření typu komplexního nebo dílčího zateplení. Tyto subjekty samozřejmě potřebují daleko delší dobu na přípravu podkladů, ale mohou představovat objemově významný podíl na čerpání programu.

EURO: Uvažuje se o možnosti, že by se nevyčerpané prostředky použily na zateplení veřejných budov? Je to podle vás možné? BELADA: Toto rozhodnutí je plně v kompetenci Státního fondu životního prostředí, respektive ministerstva životního prostředí.

EURO: Připravila by KB v takovém případě speciální úvěry i pro obce či kraje? BELADA: Určitě bychom zájemce dokázali uspokojit. Naše pozice v sektoru municipálního financování je velmi silná.

EURO: Chystáte nějaké jiné úpravy produktů v souvislosti s programem Zelená úsporám? BELADA: V současné době máme pro zájemce o ekologický úvěr tři nabídky produktů EKO Osobní úvěr, EKO Úvěr na nemovitost a EKO Hypoteční úvěr. Tuto nabídku, jež je určena pro individuální žadatele, považujeme za dostatečnou a velmi konkurenceschopnou. V současné době pak spouštíme speciální nabídku pro „kolektivní“ žadatele, konkrétně bytová družstva a společenství vlastníků jednotek.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

  • Největší mýty o bolesti zad

  • Profesor Sameš: Porucha lícního nervu není legrace

  • Rekola mění dopravu v českých městech

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít