Boj proti "černé práci"

08. září 2003, 00:00 - Ladislav Jouza, právník
08. září 2003, 00:00

NA STAVBĚ PRACUJÍ ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANCI BEZ POVOLENÍ ÚŘADU PRÁCE. TO JE JEN JEDEN PŘÍKLAD Z PRAXE A POTVRZUJE ZNÁMOU SKUTEČNOST: NEJRŮZNĚJŠÍ FORMY PRÁCE NAČERNO OHROŽUJÍ EKONOMIKU, OSLABUJÍ TRH PRÁCE A SNIŽUJÍ POČET PRACOVNÍCH MÍST.

V souladu s evropskou legislativou se připravuje nový zákon o zaměstnanosti

NA STAVBĚ PRACUJÍ ZAHRANIČNÍ ZAMĚSTNANCI BEZ POVOLENÍ ÚŘADU PRÁCE. TO JE JEN JEDEN PŘÍKLAD Z PRAXE A POTVRZUJE ZNÁMOU SKUTEČNOST: NEJRŮZNĚJŠÍ FORMY PRÁCE NAČERNO OHROŽUJÍ EKONOMIKU, OSLABUJÍ TRH PRÁCE A SNIŽUJÍ POČET PRACOVNÍCH MÍST.

Vymezení pojmu nelegální práce v právním řádu České republiky zatím neexistuje. Nelegální zaměstnávání nelze však omezovat jen na práci cizinců. Například občan pracuje u zaměstnavatele a plní úkoly vyplývající z předmětu jeho činnosti mimo pracovněprávní vztah. Ve stavební firmě vykonává zaměstnanec stavební práce podle živnostenského listu - tzv. „Švarc systém“ - pracovní úkoly nepatřící do předmětu činnosti zaměstnavatele, vykonává je bez smlouvy, jako „výpomocnou“ formu. Třeba ve firmě, jejíž předmětem činnosti je „výroba kovonářadí“, plní pracovní úkoly, které s tímto předmětem činnosti nesouvisí. Na tuto činnost nemá živnostenské oprávnění nebo smlouvu podle obchodního zákoníku. Zaměstnavatelé svůj postup odůvodňují tím, že se jedná pouze o výpomoc či o rodinného příslušníka nebo má dotyčný sjednánu ústní smlouvu. A důsledek nelegální práce? Únik z daňového systému, neodvádění pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, krácení odvodu zdravotního pojištění, odnímání pracovních příležitostí pro uchazeče o zaměstnání.

NOVÁ LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ

V novém zákonu o zaměstnanosti, který je připraven k projednání v legislativních a zákonodárných orgánech, se navrhují nová oprávnění úřadů práce. Zaměstnanci orgánů kontroly jsou oprávněni při kontrolní činnosti vyžadovat od kontrolovaných fyzických osob, které se zdržují na pracovišti, osvědčení totožnosti a že pracovní činnost vykonávají podle pracovněprávního vztahu nebo na základě jiné smlouvy. Musí se tedy jednat o pracovní poměr, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce či o smlouvu podle živnostenského nebo obchodního zákona. U cizinců budou vyžadovat povolení k zaměstnání a pobytu. Podle návrhu zákona je zaměstnavatel povinen plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jeho činnosti zajišťovat zaměstnanci, které k tomu účelu zaměstnává v pracovněprávních vztazích. Půjde-li o cizince, musí mít povolení úřadu práce. Pokud úřad práce v kontrolním řízení zjistí, že fyzická osoba nevykonává práci pro zaměstnavatele v pracovněprávním vztahu nebo dle jiné smlouvy a cizinci v rozporu s povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, bude se jednat o nelegální práci. V tomto případě nejde jen o plnění běžných úkolů, které vyplývají z předmětu činnosti vykonávané na pracovišti zaměstnavatele mimo předmět jeho činnosti.

MÁME JEŠTĚ ŠVARC SYSTÉM?

Existují však legislativní zábrany v uplatňování tzv. Švarc systému. Plní-li zaměstnanci běžné úkoly vyplývající z předmětu činnosti, musí tyto úkoly vykonávat v pracovněprávním vztahu. Výjimky z povinnosti vykonávat práci v pracovněprávním vztahu stanoví rovněž návrh nového zákona o zaměstnanosti. Půjde například o plnění běžných úkolů, které vyplývají z předmětu činnosti zaměstnavatele manželem, dětmi a u právnických osob prostřednictvím společníků nebo členů. Výjimky jsou i pro zaměstnavatele, kteří plní tyto běžné úkoly vyplývající z předmětu jejich činnosti dočasně přidělenými zaměstnanci agenturou práce nebo svěří-li plnění úkolů jinému zaměstnavateli. Skutečnost, že práci vykonává fyzická osoba v pracovněprávním vztahu, musí prokázat tato osoba, případně zaměstnavatel. Půjde o prokázání existence vztahu pracovní smlouvou, dohodou o práci konané mimo pracovní poměr nebo smlouvou sjednanou osobou samostatně výdělečně činnou podle obchodního zákoníku nebo jiného předpisu. Pokud by se jednalo o výkon práce mimo pracovněprávní vztah, musí zaměstnavatel prokázat, že nejde o plnění běžných úkolů vyplývající z předmětu činnosti zaměstnavatele. Jinak by zaměstnavatel porušil zákon o zaměstnanosti „Švarc systémem“.

POZOR NA SANKCE

Zjistí-li úřad práce porušení ustanovení o nelegální práci a dalších ustanovení nového zákona, vyřadí uchazeče o zaměstnání z evidence a přestane poskytovat podporu v nezaměstnanosti. Úřad práce může fyzické osobě, která vykonává nelegální práci, a zaměstnavateli, pro kterého je nelegální práce vykonávána, uložit sankce podle nového zákona o zaměstnanosti. Úřad práce může stanovit pokutu až do částky dvou milionů korun. V praxi se objevuje nežádoucí jev - účelové zakládání obchodních společností a družstev o velkém počtu společníků, cizích státních příslušníků. Takto se vyhýbají povinnosti vyžádat si pro zaměstnání na území ČR povolení a obcházejí tak zákon o zaměstnanosti. Zatím nejsou v našem právním řádu vytvořeny legislativní nástroje zakazující tento postup. Přesto se řešení našlo. Podle návrhu nového zákona o zaměstnanosti se povinnost získat povolení k zaměstnání bude vztahovat i na cizí státní příslušníky, kteří jsou společníky obchodních společností, statutárními orgány či členy statutárních orgánů obchodní společnosti nebo členy družstva, členy statutárního nebo jiného orgánu družstva a zajišťují pro obchodní společnost nebo družstvo plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu činnosti obchodní společnosti nebo družstva. Při zaměstnávání cizinců budou platit nové povinnosti zaměstnavatelů - vést evidenci všech cizinců, které budou zaměstnávat. Evidenci cizinců, kterým bylo vydáno povolení k zaměstnání a těch, u nichž se povolení nevyžaduje, povedou také úřady práce. Legislativní opatření k potírání nelegální práce navržená v novém zákoně o zaměstnanosti se nebudou vztahovat na občany států EU a na jejich rodinné příslušníky. Jejich práva a povinnosti na úseku zaměstnanosti se budou posuzovat stejně, jako u občanů ČR.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody…
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Toyota Yaris GRMN zní hodně naštvaně. Na český trh dorazí začátkem příštího roku
Technologie
Asus uvádí levnější 10Gb/s síťovku. XG-C100C stojí pod tři tisíce a umí i 2,5/5,0Gb režim
Sega vdechne život starým hrám. Na mobilech zdarma vydala Sonica a další pecky
Vědci vymysleli další způsob, jak udělat foťák tenký jako papír
Seznam zruší legendární mapy. Ale ne ty, které myslíte
Tahle zahnutá výloha je ve skutečnosti obří flexibilní OLED panel od LG
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít