Bezpečný obchod

10. září 2008, 15:39 - Vlastimil Janeček
10. září 2008, 15:39

Certifikace Oprávněného hospodářského subjektu by měla zlepšit hraniční kontroly zboží

Certifikace Oprávněného hospodářského subjektu neboli Authorized Economic Operator (AEO) je jedním z nosných prvků bezpečnostní novely Celního kodexu EU. Do budoucna má zajistit bezpečný dodavatelsko-odběratelský řetězec mezi Evropskou unií a zahraničím - bude jej totiž akceptovat i mnoho třetích zemí, například USA, Čína, Japonsko, Jižní Korea nebo Švýcarsko. Certifikace vstoupila v platnost 1. ledna 2008 a jejím držitelům by měla zjednodušit a urychlit postupy celního řízení, zvýšit jejich bezpečnost a zlepšit trademark mezi obchodními partnery.
Na co by si měly společnosti usilující o získání AEO dát pozor a čeho se vyvarovat? V čem jim může pomoci prověrka ještě před získáním AEO? Jako organizátoři a poradci jsme se u vybraných klientů zúčastnili pilotního projektu AEO, který skončil v roce 2007, a proto několik čerstvých zkušeností určitě stojí za zmínku.

Splnění standardů

Státní orgány i mezinárodní instituce věnují stále větší pozornost transparentnosti, průhlednosti a bezpečnosti obchodních transakcí a podnikají v tomto směru vlastní iniciativy. První zavedly bezpečnostní opatření v této oblasti Spojené státy americké ve formě programu Customs Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT). Světová celní organizace vydala pravidla pro dodavatelské obchodní řetězce (Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade), která by měla přispět k zabezpečení vzájemného obchodu mezi nimi a zavést důsledné celní hraniční kontroly vyváženého a dováženého zboží. Ani Evropská unie nezůstala pozadu a zavedla certifikaci Oprávněného hospodářského subjektu (AEO).
Pro udělení této certifikace musí společnost splnit mnoho standardů - sestavit přehled o svých vlastnických vztazích, organizační struktuře, obchodních odvětvích (sektorech) a znalosti celních postupů. Celní úřad poté zkontroluje celní postupy a záznamy společnosti za poslední tři roky před podáním žádosti o udělení AEO. A ověří, zda postupovala v souladu se zákonem, nevykazovala nedoplatky v oblasti cel, daní či neporušovala zákonné podmínky dovozu a vývozu zboží. Dále musí být společnost schopná prokázat, že její systém zpracování, uchování a poskytování obchodních a transportních údajů je bezpečný. A že vlastní fungující softwarový systém zpracování, který tyto údaje zabezpečuje a kontroluje. Musí také prokázat věrohodnou evidenci finančních záznamů a finanční solventnosti v předchozích třech letech před podáním žádosti o AEO. A nakonec, společnost musí prokázat vysokou připravenost a zodpovědnost při zajišťování bezpečnosti obchodních transakcí, v otázkách interní bezpečnosti a ochrany před vnějšími riziky, jako jsou kontrolní mechanismy vstupních a výstupních dat, dokladů, a také v oblasti zabezpečení pohybu zboží v rámci firmy.

Velký zájem

O AEO je mezi evropskými společnostmi velký zájem. Od ledna do února 2008 bylo například ve Francii registrováno 300 žádostí o AEO, v Německu 120 a v Nizozemsku 211 a jejich počet neustále roste. V České republice se projevuje určité prodlení způsobené mimo jiné tím, že účetní výkazy a audit za rok 2007, které jsou pro přijetí žádosti nezbytné, se finalizují většinou v první polovině roku 2008. Nárůst žádostí o AEO proto dle nás nastane zejména ve druhé polovině roku 2008.
Základními kritérii pro přiznání AEO jsou dodržování celních požadavků, uspokojivý účetní a logistický systém, prokázaná platební schopnost a vyhovující normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení. Zároveň očekáváme, že následná novela celního kodexu tuto certifikaci podpoří dalšími výhodami pro exportéry a importéry.
Příprava a zpracování dokumentace pro AEO jsou sice náročné, ale zároveň důkladně prověří současný, mnohdy léta zaběhaný systém společnosti. Již po prvních krocích mohli zástupci prověřovaných společností vidět vedlejší efekt AEO prověrek. Získali přesný obraz kvality a přehlednosti své účetní, daňové a celní evidence, bezpečnostních směrnic, archivace a provázanosti dokumentace s reálnými transakcemi a operacemi, které ve společnostech probíhají. Při prověřování se sice do značné míry výroky auditorů a stanoviska specializovaných poradenských firem akceptují, ale nejde o automatický proces. Proto i zde se detailně kontrolují dokumentace, směrnice, doklady a zprávy z kontrol.

Kontrola

Celní ředitelství České Budějovice, které je garantem AEO a provádí i s tím spojené kontroly, akceptovalo v rámci pilotního projektu certifikáty ISO, které mnoho firemních procesů upravovaly. Tyto certifikáty však ve většině společností pokrývaly jen malou část procesů a oblastí, které celní ředitelství kontrolovalo. Celní úřady se také detailně zaměřily na kontrolu provázanosti principů uvedených ve směrnicích s jejich praktickou aplikací. Nebylo proto výjimkou, že v rámci příchodu ke klientovi pracovníci celního ředitelství nenápadně sledovali, jak probíhá proces dovozu zboží a materiálu do společnosti, a zároveň pozorovali průběh kontroly obsahu dokumentace. Následně pak ověřili soulad praxe s postupy ve směrnicích.

Bezpečnost

Většina společností v pilotním projektu musela dodatečně upravit smlouvy na zajištění bezpečnosti, které prováděly externí firmy. Do smluv bylo nutné promítnout odpovědnosti, vnitropodnikové postupy a konkrétní osoby odpovědné za dodržování bezpečnostních postupů a norem. Zároveň bylo nezbytné rozšířit postupy externích firem, aby bylo možné akceptovat a aplikovat vnitropodnikové normy společnosti. Z hlediska bezpečnosti a zajištění se nejvíce problémů vyskytlo tam, kde v jednom areálu sídlilo více firem. A to zejména v případech, kdy bylo nutné zajistit a sledovat pohyb osob a jejich přístup do skladovacích, výrobních a nákladových prostor. Problémům se však nevyhnuly ani společnosti s vlastními prostorami. Problémem bylo zajišťování externích oprav v rámci areálu a dodávek společně s předáváním zboží externím firmám. Dle našich zkušeností je třeba zvýšenou pozornost věnovat i samotné evidenci v celní oblasti. Přestože celní úřady mají k dispozici údaje o počtu podaných jednotných správních dokladů (JSD) a objemu zahraničních obchodů dovážejících a vyvážejících společností, požadují po nich v rámci AEO opětovné doložení této dokumentace. A porovnávají, zda systém společnosti-žadatele umožňuje tato data doložit a jsou-li srovnatelná s údaji celního úřadu.

Slibný rozvoj

Aplikace AEO se v České republice slibně rozvíjí a především ve druhé polovině roku 2008 pravděpodobně nastane ze strany firem o tento certifikát zvýšený zájem. S tím, jak se zrychluje tempo světové globalizace a na světových trzích roste konkurence, nechtějí ani české firmy zůstat pozadu a snaží se využít praktických výhod AEO - uznání bezpečného a věrohodného partnera v oblasti mezinárodního obchodu, snížení rozsahu a četnosti celních kontrol, přednostní celní odbavení a redukci údajů uváděných v celních deklaracích.

Situace

Evropská unie zavedla certifikaci Oprávněného hospodářského subjektu (AEO).
Jde o jeden z nosných prvků bezpečnostní novely Celního kodexu EU.
Certifikace začala platit od 1. ledna 2008.
Jejím držitelům by měla zjednodušit a urychlit postupy celního řízení, zvýšit jejich bezpečnost a zlepšit trademark mezi obchodními partnery.
Základní kritéria pro přiznání AEO: dodržování celních požadavků, uspokojivý účetní a logistický systém, prokázaná platební schopnost a vyhovující normy v oblasti bezpečnosti a zabezpečení.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
Fiat slaví už podruhé 60. narozeniny modelu 500. Tentokrát…
Totálka do šrotu? Kdepak. Z těchto vraků dělají v Rusku zánovní ojetiny
Pouštní supersport Zarooq SandRacer 500 GT jde do výroby. Stojí přes 10 milionů
Galerie: Range Rover nafocený na nejhezčích místech Severní Ameriky. Pokochejte se
BMW chystá ostré SUV X3 M jako soupeře pro Porsche Macan Turbo
Technologie
Intel uvádí první disk s 64vrstvou NAND, SSD 545s. Slibuje vysoký výkon i ve velké zátěži
Intel Core i5-7400: jak si vede čtyřjádrový Kaby Lake za 5 tisíc? (uživatelská recenze)
Levné telefony budou výkonnější a déle vydrží. Díky Snapdragonu 450
iPhone slaví 10 let. Na svět přišel bez MMS, Javy, Flashe, GPS i videa
Potvrzeno: Samsung chystá duální foťák a okopíruje přitom princip od Huawei
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít