Ať kamiony zaplatí infrastrukturu

06. února 2006, 00:00 - FILIP ČERNOCH
06. února 2006, 00:00

NOVÁ UNIJNÍ SMĚRNICE Evropský parlament se již dokázal dohodnout na sjednocení podmínek mýtného. Z řad dopravců však zaznívají námitky. Nová směrnice je prý akorát připraví o peníze.

NOVÁ UNIJNÍ SMĚRNICE Evropský parlament se již dokázal dohodnout na sjednocení podmínek mýtného. Z řad dopravců však zaznívají námitky. Nová směrnice je prý akorát připraví o peníze.

Únavný spor nad sjednocením podmínek vybírání mýtného končí. Výsledný kompromis před měsícem prošel Evropským parlamentem a v nejbližší době se takřka s jistotou čeká jeho schválení ministry dopravy pětadvacítky.

Ve dvouleté ostré debatě se nad návrhem střetly v zásadě dva tábory. Země na okraji Unie (hlavně Estonsko, Malta, Portugalsko) žádaly pro své dopravce co nejmírnější podmínky a nejnižší poplatky. Proti nim stály tranzitní země, které vysokou úrovní dopravy citelně trpí (Rakousko, Francie, Německo).

Výsledkem je dohoda, která stanoví jednotné podmínky pro zavádění mýtného v celé Unii a razantním způsobem rozšiřuje dosud platnou úpravu (1999/62/ES). Nová směrnice však pro mýtné nestanovuje jednotnou sazbu, naopak obsahuje celou řadu korekčních nástrojů. Získané prostředky by měly být investovány do dopravní infrastruktury.

„ZNEČIŠŤOVATEL PLATÍ“

Toto nešikovné sousloví eurožargonu shrnuje podstatu většiny novinek ve směrnici. Jedním z cílů návrhu je totiž také důraznější zohlednění negativních dopadů kamionové dopravy. Prostřednictvím kalkulačního mechanismu, který Brusel představí až během příštích dvou let, jednotlivé státy vyčíslí externí škody způsobené tranzitní dopravou.

Výslovně jsou zatím zmíněny dopady na životního prostředí, škody související s vysokou úrovní hluku, narušení krajiny či dopady na zdraví obyvatel. Zahrnuty jsou také nepřímé výlohy jako třeba následky dopravních nehod, které nejsou pokryty pojištěním. Cílem promítnutí všech těchto nákladů do mýtných poplatků je přesunout části silniční dopravy na alternativní systémy -například na železnici.

UŽ NE JEN DÁLNICE

Do roku 2012 mohou státy podle směrnice zavést mýtné na vozidla těžší než 12 tun, potom budou zahrnuty i automobily nad 3,5 tuny. Navíc v roce 2010 musí dojít k diferenciaci výše poplatků podle úrovně znečištění způsobené vozidlem. Rozdíly by přitom mohly být až čtyřnásobné.

Důležitou změnou oproti současnému stavu je plošný rozsah směrnice. Dosud platná úprava totiž není ohledně stanovení míst, na kterých je možno mýtné vybírat, zcela jednoznačná. Poplatky je v současnosti možné vybírat na dálnicích, mostech či tunelech. Pokud daný stát nedisponuje dostatečnou dálniční sítí, může mýtné zavést i na komunikacích nejvyššího dostupného typu (například silnice první třídy).

Této klauzule chtěla například využít i česká vláda při stanovování mýtného na silnicích, které spojují hraniční přechody s českou dálniční sítí. Pouze dva z 26 tuzemských hraničních přechodů jsou totiž dálničního typu, a mohl tak vzniknout problém se zpoplatňováním zbylých 24, na které navazují silnice prvních tříd.

Předkládaný návrh umožňuje zavést mýto nejen na dálnicích a již zmíněných mostech či tunelech, ale také na běžně silniční síti, užívané při mezinárodní přepravě, včetně měst.

Při stanovování výše poplatků mohou vlády využít celou řadu výjimek a úprav v závislosti na specifických podmínkách jednotlivých zemí nebo vzhledem k četnosti užívání silnice dopravní firmou. Výši poplatku může ovlivnit i denní či noční doba, již zmíněná neekologičnost vozidla a podobně.

VYŽDÍMANÍ DOPRAVCI Ze strany Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU) se však návrh dočkal ostré reakce. Přestože obecnou ideu, tedy sjednocení a jasné stanovení pravidel pro mýtné, její zástupci vítají, předkládaný návrh kritizují ve dvou konkrétních bodech. „Každý rok řidiči zaplatí 330 miliard eur na daních, veřejné výdaje na cesty jsou však jen 100 miliard eur,“ uvádí se v komuniké IRU. Silniční sektor je tedy v porovnání s jinou dopravou dlouhodobě podfinancován a IRU se obává, že i peníze vybrané na mýtném budou končit jinde než v silnicích. Údajně se další poplatky odrazí i na oslabení konkurenceschopnosti a vitality celého sektoru. Bude totiž pouze na libovůli jednotlivých vlád, zda zvýšené výdaje dopravních firem kompenzují například snížením spotřebních daní uvalovaných na pohonné hmoty. Pro zajímavost: V Česku jde z této daně zpět do dopravy jen zhruba 20 procent. V případě schválení návrhu budou mít jednotlivé členské státy Unie dvouletou lhůtu na implementaci směrnice do svých právních řádů. V Evropě je mýtné pokrývající celou dálniční síť zavedeno v Rakousku, Německu a Švýcarsku. Česko, Slovensko jej plánují odstartovat příští rok, Velká Británie, Švédsko, Maďarsko až v roce 2008. CO NAVRHUJE SMĚRNICE**

 • sjednocení pravidel mýtného pro vozidla nad 12 tun, od roku 2012 i nad 3,5 tuny
 • zisky z poplatků budou investovány zpět do silniční infrastruktury nebo transportního sektoru jako celku
 • jednotlivé státy mohou vyčlenit izolované oblasti nebo ekonomicky slabé regiony, které nebudou do placení poplatků zahrnuty
 • povolená úroveň mýtného může být zvýšena až o 15 procent v případě potřeby pokrytí nákladů alternativní transportní infrastruktury (například železnice či vnitrostátních vodních cest)
 • mýtné může být navýšeno až o 25 procent u přeshraničních projektů v horských regionech
 • možnost navýšení se nevztahuje na průmyslové oblasti, nicméně zde stále mohou být uplatněny úpravy vyplývající z aktuální směrnice
 • mýtné může být upraveno podle času (den/noc) nebo i podle svátků či pravidelných dopravních špiček
 • častí uživatelé (například místní dopravci) mohou získat slevu z placení mýtného

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
 • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

 • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

 • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

 • Firma s hypotékami za 22 miliard

 • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

 • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

 • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

 • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

 • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít