Article, show

Anketa pro čtenáře týdeníku PROFIT

22. dubna 2003, 00:00 - admin
22. dubna 2003, 00:00

Vážení čtenáři, redakce Podnikatelského týdeníku PROFIT by se ráda dozvěděla více o svých čtenářích. Z tohoto důvodu Vás žádáme o vyplnění následující ankety. Vyplněnou anketu nám zašlete poštou nejpozději do 5. 5. 2003 na adresu Stanford, a. s., Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10.

Každý účastník ankety obdrží drobné propagační předměty PROFITu podle své volby.

1. Jak často čtete Podnikatelský týdeník PROFIT? Čtete: (zaškrtněte jednu z variant)

Každé číslo 1

Zhruba 3 čísla za měsíc 2

Zhruba 1-2 čísla za měsíc 3

Méně než 1 číslo za měsíc 4

2. Jak obvykle získáváte PROFIT? (zaškrtněte jednu z variant)

Máte předplatné 1

Kupujete si jej 2

Půjčujete si jej od kolegů, známých 3

Půjčujete si jej v knihovně, čítárně 4

Získáváte jej jinak 5

Napište jak:

3. Kolik osob včetně Vás se obvykle seznámí s Vaším výtiskem PROFITU?

Počet osob napište:

4. Pokud máte na PROFIT předplatné, jste spokojen/a s touto službou? (zaškrtněte jednu z variant)

Jste spokojen/a 1

Nejste spokojen/a 2

Pokud nejste spokojen/a 3

Napište proč:

Otázka se mne netýká 4

5. Pokud si PROFIT kupujete, máte problémy s jeho sháněním? (zaškrtněte jednu z variant)

Často 1

Občas 2

Vůbec ne 3

Otázka se mne netýká 4

6. Pokuste se vzpomenout, ve kterém roce jste začal/a PROFIT číst?

V roce (napište):

7. Proč čtete týdeník PROFIT? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky) Ano Ne

Ano

Ne

a) Potřebujete ho pro svou práci, studium 1 2 b)

Přináší pro Vás zajímavé informace 1 2

c) Zvykl/a jste si na něj 1 2

d) Protože jej čtou Vaši kolegové, známí 1 2

e) Protože je blízký Vašemu pohledu na svět 1 2

f) Protože je ze všech periodik podobného zaměření nejlepší 1 2

g) Je pro Vás hlavním zdrojem informací 1 2

h) Je pro Vás vedlejším zdrojem informací 1 2

8. PROFIT je týdeníkem, který je pro Vás: (zaškrtněte jednu z variant)

Rozhodně nepostradatelný 1

Celkem vítaný 2

Spíše lhostejný 3

9. Jak jste v týdeníku PROFIT spokojen/a s následujícími prvky a parametry: (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Spíše spokojen/a

Rozhodně spokojen/a

Spíše nespokojen/a

Rozhodně nespokojen/a

a) Logo PROFIT 1 2 3 4

b) Titulní strana 1 2 3 4

c) Celková grafická úprava listu 1 2 3 4

d) Obrazový materiál: fotografie, schémata, kresby 1 2 3 4

e) Obsah týdeníku celkově 1 2 3 4

f) Uspořádání a rozmístění jednotlivých rubrik 1 2 3 4

g) Styl psaní 1 2 3 4

h) Srozumitelnost psaní 1 2 3 4

i) Aktuálnost informací 1 2 3 4

j) Důkladnost zpracování 1 2 3 4

k) Důvěryhodnost informací 1 2 3 4

l) Kvalita tisku 1 2 3 4

m) Kvalita papíru 1 2 3 4

10. Jak často čtete tyto pravidelné rubriky týdeníku PROFIT? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Často

Občas

Vůbec ne

a) Aktuálně 1 2 3

b) Téma 1 2 3

c) Monitor 1 2 3

d) Názory 1 2 3

e) Byznys 1 2 3

f) Marketing 1 2 3

g) Reportáž 1 2 3

h) Příloha Speciál 1 2 3

i) Právo 1 2 3

j) Daně 1 2 3

k) Finance 1 2 3

l) EU 1 2 3

m)Auta 1 2 3

n) Styl 1 2 3

o) Víno 1 2 3

p) Adrenalin 1 2 3

q) IT 1 2 3

r) Obsah 1 2 3

s) Moneymaker 1 2 3

11. Známkami od 1 do 5 ohodnoťte rubriky, články a materiály v týdeníku PROFIT. (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Výborně

Chvalitebně

Dobře

Dostatečně

Nedostatečně

a) Aktuálně 1 2 3 4 5

b) Téma 1 2 3 4 5

c) Monitor 1 2 3 4 5

d) Názory 1 2 3 4 5

e) Byznys 1 2 3 4 5

f) Marketing 1 2 3 4 5

g) Reportáž 1 2 3 4 5

h) Příloha Speciál 1 2 3 4 5

i) Právo 1 2 3 4 5

i) Daně 1 2 3 4 5

k) Finance 1 2 3 4 5

l) EU 1 2 3 4 5

m) Auta 1 2 3 4 5

n) Styl 1 2 3 4 5

o) Víno 1 2 3 4 5

p) Adrenalin 1 2 3 4 5

q) IT 1 2 3 4 5

r) Obsah 1 2 3 4 5

s) Moneymaker 1 2 3 4 5

12. Chtěl/a byste, aby jednotlivé rubriky v týdeníku PROFIT zmenšily svůj rozsah, neměnily svůj rozsah, nebo zvětšily svůj rozsah? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Zmenšit

Neměnit

Zvětšit

a) Aktuálně 1 2 3

b) Téma 1 2 3

c) Monitor 1 2 3

d) Názory 1 2 3

e) Byznys 1 2 3

f) Marketing 1 2 3

g) Reportáž 1 2 3

h) Příloha Speciál 1 2 3

i) Právo 1 2 3

i) Daně 1 2 3

k) Finance 1 2 3

l) EU 1 2 3

m) Auta 1 2 3

n) Styl 1 2 3

o) Víno 1 2 3

p) Adrenalin 1 2 3

q) IT 1 2 3

r) Obsah 1 2 3

s) Moneymaker 1 2 3

13. Jaká témata nebo jakou problematiku Vy osobně v týdeníku PROFIT postrádáte?

Napište:

14. Jaký je obecně Váš postoj k předpokládanému vstupu naší republiky do Evropské unie? (zaškrtněte jednu z variant)

Ano

Ne

Vítáte jej 1 2

Je Vám to jedno 1 2

Máte z něho obavy 1 2

15. Pokud jde o celkovou orientaci PROFITU: (zaškrtněte jednu z variant)

Ano

Ne

a) Měl by zastávat politicky neutrální pozici? 1 2

b) Měl by zastávat pravicové a liberální názory? 1 2

c) Měl by zastávat levicové, socialistické názory? 1 2

16. Napište, při jaké ceně byste považoval týdeník PROFIT za: (uveďte všechny čtyři částky)

Podezřele levný: 1

Levný: 2

Drahý: 3

Příliš drahý: 4

17. Jaké typy informací sledujete v tisku, rozhlase a televizi? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Rozhodně ano

Spíše ano

Spíše ne

Rozhodně ne

a) O politice 1 2 3 4

b) O ekonomice 1 2 3 4

c) O kultuře 1 2 3 4

d) O společenském životě 1 2 3 4

e) O sportu 1 2 3 4

f) O motorizmu 1 2 3 4

g) O módě 1 2 3 4

h) Gastronomie, stolování 1 2 3 4

i) O zdravém způsobu života 1 2 3 4

j) O partnerských vztazích 1 2 3 4

k) O sexu 1 2 3 4

l) O vědě a technice 1 2 3 4

m) Cestování, poznávání cizích zemí a jejich kultur 1 2 3 4

18. Jak často používáte internet? (zaškrtněte jednu z variant)

Denně 1

Několikrát týdně 2

Několikrát měsíčně 3

Méně často 4

Nepoužíváte 5

19. Odkud se k internetu připojujete? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Ano

Ne

a) Ze zaměstnání 1 2

b) Z domova 1 2

c) Odjinud 1 2

20. K čemu využíváte internet? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Často

Občas

Vůbec ne

a) E-mail 1 2 3

b) Vyhledávání informací v souvislosti se zaměstnáním 1 2 3

c) Nákup po internetu 1 2 3

d) Podnikání po internetu 1 2 3

e) Vyhledávání informací pro soukromé účely 1 2 3

f) Zábava 1 2 3

g) Jiné 1 2 3 Napište k čemu:

21. Jak často navštěvujete tyto internetové servery? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Často

Občas

Vůbec ne

a) idnes.cz 1 2 3

b) ihned.cz 1 2 3

c) finance.cz 1 2 3

d) penize.cz 1 2 3

e) profit.cz 1 2 3

f) atlantik.cz 1 2 3

g) seznam.cz 1 2 3

h) Jiné 1 2 3

Napište jaké:

22. Jak často čtete tyto deníky? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Často

Občas

Vůbec ne

a) MF Dnes 1 2 3

b) Hospodářské noviny 1 2 3

c) Lidové noviny 1 2 3

d) Blesk 1 2 3

e) Právo 1 2 3

f) Zemské noviny 1 2 3

g) Deníky Bohemia 1 2 3

h) Jiný deník 1 2 3

Napište jaký:

23. Jak často čtete tyto časopisy? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Často

Občas

Vůbec ne

a) Ekonom 1 2 3

b) Euro 1 2 3

c) Respekt 1 2 3

d) Týden 1 2 3

e) Reflex 1 2 3

f) EPP 1 2 3

g) Jiný časopis 1 2 3

Napište jaký:

24. Kolik peněz měsíčně můžete v průměru věnovat Vy osobně na své zájmy a nadstandardní potřeby? (zaškrtněte jednu z variant)

Do 500 Kč 1

501-2000 Kč 2

2001-5000 Kč 3

5001-20000 Kč 4

20001 a více Kč 5

25. K jaké společenské vrstvě podle Vašeho názoru patříte? (zaškrtněte jednu z variant)

K vyšší 1

K vyšší střední 2

K střední 3

K nižší střední 4

K nižší 5

26. Jste: (zaškrtněte jednu z variant)

Muž 1

Žena 2

27. Kolik je Vám let:

Napište:

28. Ve které části republiky žijete? (zaškrtněte jednu z variant)

V Praze 1

V západních Čechách 2

Ve východních Čechách 3

V jižních Čechách 4

Ve středních Čechách 5

V severních Čechách 6

Na severní Moravě 7

Na jižní Moravě 8

29. Jaké je Vaše nejvyšší ukončené vzdělání? (zaškrtněte jednu z variant)

Základní 1

Vyučen, střední bez maturity 2

Střední s maturitou 3

Vysokoškolské 4

30. V jaké oblasti pracujete? (zaškrtněte jednu z variant)

Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody 1

Stavebnictví 2

Obchod, služby 3

Pohostinství a ubytování 4

Doprava, skladování, pošty a telekomunikace 5

Peněžnictví a pojišťovnictví 6

Veřejná správa, obrana, sociální zabezpečení 7

Školství 8

Zdravotnictví, veterinární a sociální činnost 9

Zemědělství a lesní hospodářství 10

Dobývání nerostných surovin 11

Zpracovatelský průmysl a výroba 12

Nemovitosti 13

Nepracujete 14

31. V současné době jste? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Ano

Ne

a) Vlastník/spolumajitel firmy 1 2

b) Ředitel 1 2

c) Manažer 1 2

d) Výkonný pracovník 1 2

e) Student/učeň 1 2

f) V domácnosti 1 2

g) Důchodce 1 2

h) Nezaměstnaný/á 1 2

32. Jaké je Vaše pracovní postavení? Jste: (zaškrtněte jednu variantu)

Řadový zaměstnanec bez podřízených 1

Zaměstnanec s 1-5 podřízenými 2

Zaměstnanec se 6-10 podřízenými 3

Zaměstnanec, který má více než 11 podřízených 4

Soukromě podnikáte jako fyzická osoba bez podřízených 5

Soukromě podnikáte s 1-5 podřízenými 6

Soukromě podnikáte se 6-10 podřízenými 7

Soukromě podnikáte a máte více než 11 podřízených 8

Netýká se mne 9

33. Kolik má firma, ve které pracujete, průměrně pracovníků?

Napište počet osob:

34. Jak velký je zhruba průměrný roční obrat firmy, ve které pracujete?

Napište:

35. Do jakých oblastí hodlá firma, ve které pracujete, investovat během tohoto roku a jaký význam těmto investicím přisuzuje? (zaškrtněte vždy jednu z variant u každé řádky)

Prioritní investice

Druhořadá investice

Žádná investice

a) Výrobní zařízení 1 2 3

b) Lidské zdroje 1 2 3

c) Kanceláře, informač. technologie 1 2 3

d) Nemovitosti 1 2 3

e) Dopravní prostředky 1 2 3

f) Fúze, akvizice 1 2 3

g) Investice na kapitálovém trhu 1 2 3

h) Know-how 1 2 3

i) Něco jiného 1 2 3

Napište co:

PROSÍME, BUĎTE JEŠTĚ TAK LASKAV/A A ZKONTROLUJTE, ZDA JSTE V ANKETĚ OZNAČIL/A ODPOVĚDI NA VŠECHNY OTÁZKY. Děkujeme Vám za Vaši ochotu a spolupráci. Pokud chcete získat odměnu za vyplněnou anketu, napište hůlkovým písmem (čitelně!) své jméno a adresu a podepište níže uvedené prohlášení. Děkujeme. Mám zájem o (označte pouze jeden předmět): tričko čepici vizitkář Já, níže podepsaný/á, tímto uděluji souhlas vydavatelství Stanford, a. s., ke zpracování osobních údajů obsažených v anketě. Údaje budou zpracovávány za účelem vytvoření databáze čtenářů, která může být využita pro další komunikaci Podnikatelského týdeníku PROFIT se svými čtenáři. Tento souhlas uděluji na dobu neurčitou s tím, že jej mohu kdykoli odvolat.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Konec vesnických prodejen? Vyřeší jejich ztrátovost dotace?
"Bude to dobrý rok," banky a stavební spořitelny počítají výsledky v polovině roku 2017
Papíry jsme jim nevytiskli aneb o reálném založení chovné stanice
Připojištění na dovolenou? Nutnost, nebo zbytečnost?
Poroste rychleji USA nebo eurozóna? MMF upravil předpovědi
Auta
Škoda odstartovala sériovou výrobu modelu Karoq. První…
První autonomní Kamaz bude nasazen během fotbalového mistrovství
Po Francii chce prodej aut se spalovacím motorem zakázat také Velká Británie
Galerie na středu: Na tyto tříválce vám nestačí ani půl milionu
Německo chce neupraveným autům z aféry Dieselgate odebrat registraci
Technologie
Ransomware v posledních dvou letech vydělal přes 25 milionů dolarů
Chrome 60 lepí 40 děr a podporuje Touch Bar na nových Macboocích Pro
Core i7-8700K má prý turbo 4,7 GHz. I při zátěži šesti jader může běžet nad 4 GHz
Web si oddychne. Adobe plánuje ukončit vývoj a podporu a Flashe v roce 2020
Aukro chystá změny. Začátkem srpna bude služba nedostupná
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít