Aktuálně otevřené programy

29. března 2004, 00:00 - admin
29. března 2004, 00:00

Kontaktní osoby v Jihočeském kraji (Jihočeská hospodářská komora): Ondřejka Harvalíková, harvalikova@jhk.cz, ing. Zdeňka Fischerová, fischerova@jhk.cz, tel.

OBLAST: PODPORA PODNIKÁNÍ Kontaktní osoby v Jihočeském kraji (Jihočeská hospodářská komora): Ondřejka Harvalíková, harvalikova@jhk.cz, ing. Zdeňka Fischerová, fischerova@jhk.cz, tel.: 387 318 433 Kontakty v ostatních regionech: Místní Regionální poradenské a informační centrum Název programu: Malý úvěr vprogramu KREDIT Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatel: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Příjemci podpory: malí podnikatelé do 50 zaměstnanců Oblasti podpory: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Specifikace programu: zvýhodněný úvěr do výše 1 000 000 Kč se sníženou úrokovou sazbou Datum uzávěrky: určeno objemem disponibilních finančních prostředků Další informace: Jihočeský kraj: RPIC při JHK - www.jhk.cz, tel.: 387 318 437 ostatní regiony: místní RPIC N ázev programu: KREDIT Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatel.: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Příjemci podpory: malí podnikatelé do 50 zaměstnanců Oblasti podpory: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Specifikace programu: zvýhodněný úvěr až do výše 7 000 000 Kč se sníženou úrokovou sazbou Datum uzávěrky: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Další informace: ČMZRB, a. s., www.cmzrb.cz Název programu: START Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatel: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Příjemci podpory: začínající podnikatelé Oblastí podpory: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Specifikace programu: zvýhodněný bezúročný úvěr do 500 tisíc Kč (u obch. společností s více společníky do 1 000 000 Kč) Datum uzávěrky: určeno objemem disponibilních finančních prostředků Další informace: ČMZRB, a. s., www.cmzrb.cz, Jihočeský kraj: RPIC při JHK www.jhk.cz, tel.: 387 318 437 ostatní regiony: místní RPIC Název programu: ZÁRUKA Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatel: Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. Příjemci podpory: malí a střední podnikatelé do 250 zaměstnanců Oblasti podpory: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Specifikace programu: cenově zvýhodněná záruka za úvěr a leasing, záruka za kapitálový vstup nebo záruka za návrh do veřejné obchodní soutěže Datum uzávěrky: určeno objemem disponibilních finančních prostředků Další informace: ČMZRB, a. s., www.cmzrb.cz Název programu: PORADENSTVÍ Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, poskytovatel: Agentura pro rozvoj podnikání Příjemci podpory: malí a střední podnikatelé do 250 zaměstnanců Oblasti podpory: oblasti podnikání spadající do podporovaných OKEČ Specifikace programu: dotace na služby podnikatelského poradenství a na školení podnikatelů, realizovaná ARP, RPIC a BIC Datum uzávěrky: není stanoveno Další informace: Jihočeský kraj:RPIC při JHK, www.jhk.cz, ostatní regiony: místní RPIC, ARP, www.arp.cz OBLAST: INOVACE, PODPORA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE Kontaktní osoby v Jihočeském kraji: ing. Jan Stejskal, stejskal@jhk.cz Ing. Kateřina Tomanová, tomanova@jhk.cz, tel.: 387 318 433 ostatní regiony: místní RPIC N ázev programu: Rámcový program pro podporu strategických služeb Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Czechlnvest) Příjemci podpory: Podnikatelské subjekty Oblasti podpory: Podnikatelská činnost; rekvalifikace a školení zaměstnanců Specifikace programu: Typy podporovaných služeb: centra zákaznické podpory; centra sdílených služeb; centra pro vývoj software; ICT expertní a řešitelská centra; high-tech opravárenská centra Datum uzávěrky: Každoročně 30. 6. Další informace: N a této adrese je k dispozici také manuál pro tento program, který obsahuje všechny potřebné dokumenty a informace: http://www.czechinvest.cz/ ci/ci cz.nsf/(InvestmentIncentivesWD)/AppsForIncs?OpenDocument Název programu: Rámcový program pro vznik a rozšíření technologických center Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Czechlnvest) Příjemci podpory: Technologická centra Oblasti podpory: Podnikatelská činnost; rekvalifikace a školení zaměstnanců Specifikace programu: Typy podporovaných projektů: - Inovační aktivity s úzkou návazností na sériovou výrobu týkající se high-tech výrobků a technologií. - Předmětem činností technologických center jsou zejména pravidelné změny výrobků, výrobkových řad, výrobních procesů a technologií za účelem přenesení a použití v sériové výrobě, a to zejména v těchto oborech: letectví akosmonautika; počítače a kancelářské stroje; elektronika a mikroelektronika; telekomunikace; farmaceutika. Pod činnost technologického centra nespadá výroba. Datum uzávěrky: Každoročně 30. 6. Další informace: N a této adrese je k dispozici také manuál pro tento program, který obsahuje všechny potřebné dokumenty a informace: http://www.czechinvest.cz/ci/ci cz.nsf/(Investmentlncentives WD)/StrategServ?OpenDocument N ázev programu: Safer Internet programme Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: podniky, univerzity, výzkumné ústavy Oblasti podpory: bezpečnější internetové programy Specifikace programu: zaměřeno na: 1. tvorba bezpečnějšího okolí (tvorba sítě evropských ohlašovacích stanic), 2. vývoj filtračních a klasifikačních systémů, 3. opatření zvyšující citlivost Datum uzávěrky: 16. 3. 2004, 15. 6. 2004 vždy v 17 hod. Další informace: http://www. europa.eu.int/information society/programmes/iap/call/index en.htm Název programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Call for proposals - Descartes Prize Datum uzávěrky: 11. 5. 2004 Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/call details.cfm? CALL ID=124 N ázev programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: „INCO“ Specifické aktivity pro mezinárodní spolupráci Specifikace programu: Jedná se o 8 výzev k předkládání projektů Datum uzávěrky: Specifické pro každý program Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/calls activity.cfm? ID ACTIVITY=532 Název programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Specifické výzkumné aktivity na podporu malých a středních podniků Specifikace programu: Jedná se o tři výzvy k předkládání projektů Datum uzávěrky: Specifické pro každou výzvu Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/calls activity.cfm? ID ACTIVITY=529 Název programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: „NEST“ Nové a vznikající vědy a technologie Specifikace programu: Jedná se o 5 výzev k předkládání projektů Datum uzávěrky: Specifické pro každou výzvu Další informace: http://fp6.cordis.lu/nest/calls.cfm Název programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum Evropské unie Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, university Oblast podpory: N anotechnologies and nanosciences, knowledge-based multifunctional materíals and new production processes and devices Specifikace programu: Jedná se o 5 nových výzev Datum uzávěrky: Specifické pro každou výzvu Další informace: http://fp6. cordis.lu/nmp/calls.cfm Název programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Aeronautics and space Specifikace programu: Jedná se o dvě výzvy: Aeranautics 2A; Space 2004 Datum uzávěrky: Specifické pro každou výzvu Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/call details.cfm? CALL ID=105, http://fp6.cordis.lu/fp6/call details.cfm?CALL ID=106 N ázev programu: 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Sustainable development, global change and ecosystems Datum uzávěrky: 6. 4. 2004 Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/call details.cfm? CALL ID=107 Název programu: 6.rámcový program pro vědu a výzkum EU Vyhlašovatel: Evropská komise Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Call for proposals related to the EURATOM research and training programme on nuclear energy Specifikace programu: je zaměřena na oblast managementu radioaktivního odpadu, ochranu před radioaktivním zářením a další aktivity v oblasti nukleárních technologií. Rozpočet činí 61 mil. euro. Datum uzávěrky: 14. 4. 2004 Další informace: http://fp6. cordis.lu/fp6/call details.cfm? CALL ID=98 N ázev programu: Výzkumná centra ( program IM) Programy na podporu výzkumu a vývoje Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Cílem je soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do center, která zajistí účinný přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají Datum uzávěrky: 16. 4. 2004 Další informace: http://www. msmt.cz/ DOMEK/default.asp? CAI=2853 Název programu: Informační infrastruktura výzkumu (program IN) Programy na podporu výzkumu a vývoje Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Příjemci podpory: MSP, výzkumné ústavy, univerzity Oblast podpory: Cílem je zajistit kontinuitu informačních zdrojů pro výzkum financovaných z veřejných zdrojů a jejich náležité aktualizování. Umožnit rozvoj inf. infrastruktury výzkumu. Zvýšit hospodárnost ve využívání veřejných prostředků na inf. zdroje a infrastrukturu výzkumu. Datum uzávěrky: 26. 3. 2004 Další informace: http://www. msmt.cz/ DOMEK/default.asp? ARI=102330&CAI=2853 OBLAST: ZAHRANIČNÍ VZTAHY, CZECH TRADE Kontaktní osoby v Jihočeském kraji: ing. Miroslava Pibilova, pibilova@jhk.cz, tel.: 387 318 433 ostatní regiony: místní RPIC N ázev programu: Finančně zvýhodněná prezentace českých podnikatelských subjektů, jejich výrobků a služeb na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí Vyhlašovatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Příjemci podpory: malé, střední a velké podniky Oblasti podpory: finanční dotace na účast českých firem na Oficiálních účastech ČR na zahraničních výstavách a veletrzích dle aktuální nabídky MPO Specifikace programu: max. výše dotace Kč 100 000/vystavovatel Datum uzávěrky: Bližší informace - MPO: tel.: 22406 2145, 2683, 2518. Další informace: www.mpo.cz (podpora podnikání) OBLAST: ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Kontaktní osoby v Jihočeském kraji: Kamil Vraspír, vraspir@ jhk.cz Ing. Alexandra Netrvalková, netrvalova@jhk.cz, tel.: 387 318 433 ostatní regiony: místní RPIC N ázev programu: Leonardo da Vinci V yhlašovatel: N árodní vzdělávací fond Příjemci podpory: univerzity, školy, vzdělávací instituce, výzkumná centra, malé a střední podniky Oblasti podpory: posílení mobility, vzdělávání, vytváření nových vzdělávacích nástrojů Specifikace programu: podporuje celoživotního vzdělávání Datum uzávěrky: září 2004 Další informace: www.nvf.cz/ leonardo/index.htm N ázev programu: SOCRATES Vyhlašovatel: N árodní kancelář Příjemci podpory: univerzity, školy, vzdělávací centra, výzkumná centra, Oblasti podpory: partnerství škol, vzdělávání pedagogických pracovníků, posílení mobility, vzdělávání, vytváření nových vzdělávacích nástrojů Datum uzávěrky: 2000-2006, není stanovena Další informace: www.socrates.cz N ázev programu: Youth Programmes V yhlašovatel: Česká národní agentura pro mládež, youth@ youth.cz Příjemci podpory: mladí lidé 15-25 let, organizace pracující smládeží, místní úřady Oblasti podpory: získávání nových vědomostí, integrace do společnosti, překonávání bariér ve vzdělávání Specifikace programu: musí být jeden partner z Evropské unie Datum uzávěrky: není stanoveno - info na webu Další informace: www.youth.cz N ázev programu: Evropský vzdělávací program mládež V yhlašovatel: N árodní vzdělávací fond Příjemci podpory: Program je určen pro pracovníky s mládeží (navazování kontaktů, semináře, školení) Oblastí podpory: Jedná se o největší grantový program na podporu mezinárodních volnočasových aktivit v České republice. Specifikace programu: Jeho cílem je neformální vzdělávání mladých lidí ve věku 15-25 let. Další informace: www.youth.cz Kontakt v Jihočeském kraji: Kamil Vraspír, Jihočeská hospodářská komora, vraspir@jhk.cz ostatní regiony: místní RPIC OBLAST: OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Kontaktní osoba v Jihočeském kraji: Jana Dobrovolná, dobrovolna@jhk.cz, telefon: 387 318 433 ostatní regiony: místní RPIC OBLAST PODPORY: OBLAST OCHRANY VOD Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Programy: Střední zdroje Ochrana zdrojů pitné vody nebo přírodních léčivých zdrojů Rozšíření, intenzifikace a rekonstrukce stávajících obecních čistíren odpadních vod Rozšíření kanalizačních systémů Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www. sfzp.cz/main.php?a=1&sec id= 2&lang=1&sa=1&doc id=1700 OBLAST PODPORY: OBLAST OCHRANY OVZDUŠÍ Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Programy: Program snižování emisí látek znečišťujících ovzduší u zdrojů znečišťování ovzduší provozovaných za účelem veřejně prospěšných činností Program rekonstrukce zdrojů znečišťování ovzduší Program snížení emisí těkavých organických sloučenin Program ochrany ozónové vrstvy Země Územní program snižování emisí a imisí znečišťujících látek do ovzduší Program realizace územních programů snižování emisí a imisí znečišťujících látek Program posuzování ekologických opatření vedoucích k významnému snížení skleníkových plynů Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www .sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700 OBLAST PODPORY: PROGRAM PÉČE O PŘÍRODNÍ PROSTŘEDÍ V yhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Programy: Program péče o přírodní prostředí Program na zpracování koncepcí ochrany přírody a krajiny Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www. sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700 OBLAST PODPORY: NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Programy: Program podpory sanací a rekultivací starých skládek Program na podporu využití odpadů Program na podporu zpracování Plánů odpadového hospodářství krajů Program na podporu nakládání sautovraky Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www .sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700 OBLAST PODPORY: TECHNOLOGIE A VÝROBA

Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Programy: Program nejlepších dostupných technik (BAT) Program zavádění systému řízení podniků a auditů z hlediska životního prostředí Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www. sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700 N ázev programu: Program podpory enviromentálního vzděláváni a osvěty V yhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: právnické osoby, podnikatelské subjekty, obyvatelstvo (fyzické osoby nepodnikající) Specifikace programu: Program neinvestiční podpory enviromentálního vzdělávání a osvěty a P rogram investiční podpory enviromentálního vzdělávání a osvěty Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www .sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700 N ázev programu: Program na zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje V yhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí Příjemci podpory: program je určen pro kraje Oblasti podpory: Cílem programu je podpora zpracování krajských strategií udržitelného rozvoje pro území jednotlivých krajů dle členění ČR platného od 1. 1. 2000. Specifikace programu: Účelem programu je sjednotit postup při zpracování strategie v jednotlivých krajích. Účelem strategie je integrovat všechny tři rozměry udržitelného rozvoje - ekonomický, sociální a environmentální do jednoho koncepčního dokumentu. Strategie bude dále využita i jako strategický materiál pro čerpání podpory z fondů Evropské unie. Datum uzávěrky: Žádosti se přijímají průběžně Další informace: http://www. sfzp.cz/main.php?a=1&sec id =2&lang=1&sa=1&doc id=1700

NĚKTERÉ UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ADRESY

* portál Evropské unie: http://www.europa.eu.int/ * granty EU: http://www.europa.eu.int/grants/index_en.htm * programy EU: http://europa.eu. int/information_society/programmes/index_en.htm * 6. rámcový program pro vědu a výzkum EU: http://fp6.cordis.lu /fp6/ * Českomoravská záruční a rozvojová banka: http://www.cmzrb.cz/cmzrb.asp * Grantová agentura ČR: http://www.gacr.cz/ * Ministerstvo pro místní rozvoj: Program obnovy venkova http://www.mmr.cz/cz/regional/venkov/ * Regionální rozvojový fond: http://www.crr.cz/rr/index_rr. html * CzechInvest: http://www.czechinvest.cz * Ministerstvo průmyslu a obchodu: http://www.mpo.cz (podpora podnikání) * Státní fond životního prostředí: http://www.sfzp.cz (národní programy SFŽP, finanční podpora z EU) * Tendry - veřejné soutěže EU: http://europa.eu.int/comm/europeaid /cgi/frame12.pl * Granty, financování projektů - EUPRAXIS: http://www.eupraxis.com/ * Strukturální fondy (MMR ČR): http://www.strukturalnifondy.cz/

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Polil vás v hospodě číšník? Kdo to zaplatí?
Návod, jak zatočit s neplatiči alimentů
Jak se vám zvýší splátka hypotéky při refinancování?
8 mýtů, kterým při placení sociálního pojištění nevěřte
Týkají se vás nedoplatky na daních? Pozor, exekutoři už je začali vymáhat
Auta
Video: To nejlepší z Goodwood Revival 2017
Také Toyota Auris (ne)míří do terénu. Verze Freestyle přidává plasty, ale nic dalšího
Už i Hyundai přechází na uhlíková vlákna, prozrazuje nový patent
Mazda představila svou Škodu Kodiaq. Sedmimístná CX-8 ale do Evropy nemíří
Hyundai i30 N se už vyrábí. Do konce roku vznikne pouze 1450 exemplářů
Technologie
Oracle odhalil procesor Sparc M8. Má novou architekturu, takt 5 GHz a asi je poslední
Tip: Naplánujte si automatické zapnutí Wi-Fi na zařízení s Windows 10
Apple vydal iOS 11. Nový systém přináší desítky novinek
Na nereferenční Radeony RX Vega se může čekat až do půlky října, výrobci nemají čipy
Některé počítače HP se po servisní aktualizaci Windows 10 spouští až 10 minut
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít