Studium oboru budoucnosti

01. června 2015, 00:00 - IVAN HLAVOŇ
01. června 2015, 00:00

Cílem výuky je připravit odborníky pro oblast provozu a řízení dopravy

Doprava je nedílnou součástí našeho života. Doprava a její řízení potřebuje vzdělané odborníky. Všem, kteří mají zájem studovat problematiku dopravy, nabízí Vysoká škola logistiky v Přerově možnost studovat dopravu v bakalářském studijním oboru Logistika dopravy.

V rámci tříletého studia studenti získávají teoretické vědomosti a praktické dovednosti zejména z oblasti dopravy a přepravy. Mají možnost se zapojit do řešení praktických problémů v oblasti dopravy a poskytování služeb jak v soukromém, tak i ve veřejném sektoru, a rozvíjet tak svou tvůrčí činnost. Po ukončení bakalářského studia jsou připraveni vstoupit do praxe jako funkční řídící pracovníci schopní řídit pracovní úkoly v dopravě a přepravě v širokém spektru od plánování dopravních úkonů přes jejich realizaci až po zapojení do logistických řetězců jako nejvyšší formy řízení procesů spojených s pohybem materiálu a informací.

Cílem výuky v tomto bakalářském oboru je připravit odborníky pro oblast provozu a řízení dopravy s využíváním řídících a informačních systémů se znalostí minimálně jednoho cizího jazyka. Škola umožňuje kromě studia odborné angličtiny získání znalostí dalších cizích jazyků formou volitelných předmětů.

Absolvent oboru Logistika dopravy se vyznačuje především znalostí dopravní a spediční činnosti, managementu a informačních technologií, aby byl schopen uplatnit se zvláště v manažerských funkcích logistických společností různého typu, v společnostech zajišťujících průřezové činnosti logistických systémů (doprava a přeprava), v institucích poskytujících služby, a to jak v oblasti soukromé, tak i v oblasti veřejné. Širší jazyková příprava se zaměřením na odbornou písemnou i mluvenou komunikaci dává předpoklad uplatnění u zaměstnavatelů s mezinárodní účastí.

Proč tedy studovat logistiku dopravy na Vysoké škole logistiky? Škola dává studentovi teoretické znalosti a praktické dovednosti umožňující absolventům uplatnění v praxi nebo pokračování v studiu v navazujícím inženýrském studiu buď přímo na Vysoké škole logistiky, nebo na jiných vysokých školách s magisterským studijním programem.

Škola umožňuje kromě studia odborné angličtiny získání znalostí dalších cizích jazyků formou volitelných předmětů.

O autorovi| IVAN HLAVOŇ, prorektor pro strategii a rozvoj Vysoké školy logistiky

Mohlo by vás zajímat

  • Štěpán Svačina: Paušální úhrady jsou zhoubou českého…

  • Dana Drábová: Chci být jako Thatcherová

  • Anastázie Harris: Anglii zbývá už jen královna

  • Vratislav Strašil: Auta sice milujeme a žijeme z nich,…

  • Vladimír Beneš: Jediný neurochirurg, po kterém…

  • Jan Vančura: krejčí miliardářů

  • Lenka Vejválková: Jak funguje zákulisí fashion byznysu

  • Euro Business Express

  • Josef Bernard: Stát Škodovce hodně pomohl

Hry pro příležitostné hráče