Rating: Vital plán Komerční banky

Dušan Hradil 27. ledna 2003, 13:17
27. ledna 2003, 13:17

Jak nalákat klienty ke spoření, když se úrokové sazby drží při zemi?

Jde o variantu životního pojištění, kdy je pojistná část snížena na nulu a veškeré pojistné chápáno čistě jako investice. Z pohledu klienta jde prakticky o spoření. Nulová pojistná ochrana znamená, že v případě úmrtí dostanou pozůstalí jen tolik peněz, kolik bylo doposud vloženo - po odečtení všech poplatků. U běžné životní pojistky je vyplaceno celé pojistné plnění. Benefitem, který odlišuje tento typ produktů od investice do podílových fondů či bankovního spoření, je možnost využít daňové výhody. Uzavře-li klient smlouvu tak, že vyprší v šedesáti letech věku (minimálně na pět let), každým rokem si může odečíst z daňového základu zaplacené pojistné až do výše 12 tisíc korun. Komerční banka spolu s dceřinou Komerční pojišťovnou prezentují produkt, který nabízí pouze variantu bez pojistné složky, jako spořící plán, nikoli životní pojištění. Ročně je nutné vložit minimálně 3 600 korun. Podstatná výhoda Vitalu spočívá ve flexibilitě - kdykoli lze změnit výši úložky nebo provést mimořádný vklad podle aktuální finanční situace. (To je možné i v případě kapitálových životních pojistek, ovšem omezeně.) Dokonce je dovoleno, na rozdíl od konkurence, spoření zcela přerušit a pokračovat později. Pakliže klient potřebuje použít své peníze před uplynutím smlouvy, může provést mimořádný výběr, na účtu musí zůstat deset procent dosud vložených prostředků, minimálně pět tisíc korun. Na rozdíl od konkurence nepřijde o daňovou výhodu, pokud na účtu zůstane tolik prostředků, kolik činí suma částek, o něž snížil daňový základ. Vybere-li více, musí zpětně své příjmy „předanit“ a doplatit daň z příjmu. Výběr v prvních letech spoření je znevýhodněn srážkou mezi dvěma a pěti procenty, od pátého roku již není nijak penalizován. Úroková sazba Vitalu je dvousložková. První část, tzv. zaručený úrok, je stanovena pevně na několik let dopředu. Nyní činí tři procenta garantovaná pro následujících pět let. K tomu patří další zhodnocení podle vývoje hospodaření Komerční pojišťovny, právě teď zhruba dvě procenta. Za pětileté období by měl celkový výnos zůstat na pěti procentech, poté klesne podle prezentovaných modelových výpočtů banky (resp. pojišťovny) na tři procenta.

Poručík Sobotka Pavel Páral

Musíte si přečíst

Po zemětřesení ve střední Itálii zemřelo nejméně 120…

Pfizer se rozjel. Další akvizice míří na antibiotika

Studie: závislost české ekonomiky na Německu zesiluje

Washington: Důkazy o Gülenově vině Turci nepředložili

Trenky jako přestupek? Skupina Ztohoven nespáchala…

Vzor bitcoin. Čtyři banky společně pracují na…

Michal Horáček: Jen já a lidi
Michal Horáček, známý textař a možný prezidentský kandidát, v pořadu Euro TV slibuje, že se v kampani obejde bez politických stran i sponzorů. Agituje za pragmatický vztah k Číně, ale zároveň zůstává zastáncem EU. Islám je podle něj s českým prostředím nekompatibilní.
Zhlédnout další videa