Obrana proti blackoutům

17. března 2014, 00:00 - Alena Adámková
17. března 2014, 00:00

Přetoky elektřiny z větrných elektráren v severním Německu už několik let zatěžují českou přenosovou soustavu. Při nadměrném přetížení soustavy hrozí i její úplný výpadek, takzvaný blackout. Provozovatel soustavy, společnost ČEPS, se něčemu podobnému snaží ze všech sil zabránit

ČEPS o řešení problému nadměrných přetoků jedná již delší dobu na evropské, regionální i národní úrovni. V první řadě prosazuje intenzivnější koordinaci provozu evropských přenosových soustav a jejich dispečerského řízení.

Možností je řada ČEPS pracuje s řadou opatření i novými nástroji, které umožňují identifikovat a předvídat nebezpečné situace v soustavě. K dispozici má řadu sousledných opatření, například změny v zapojení sítě (rekonfigurace), které sníží riziko přetížení některých vedení.

Dále může měnit vyráběný výkon konkrétních elektrárenských bloků (redispečink), které v případě změn vyráběného výkonu odlehčí přetěžované části přenosové soustavy. Snížený výkon v jedné části je kompenzován zvýšením výkonu v jiné méně zatížené části přenosové soustavy.

V rámci bilaterální dohody o operativní spolupráci lze požádat o snížení výroby v soustavě sousedního státu (například německý provozovatel 50Hertz může být požádán o snížení výroby v oblasti poblíž našich hranic a ČEPS pak zvýší výkon tuzemských elektráren dodávaný do soustavy ČR). Na profilu ČEPS–50Hertz jsou navíc od roku 2012 jako ochrana přeshraničních vedení a přidružených zařízení před jejich zničením nainstalovány nadproudové ochrany.

Je nutné posílit soustavy ve střední Evropě Protože do budoucna hrozí opakování kritických situací, je nutné urychlené posilování přenosových soustav v regionu střední a východní Evropy. ČEPS hodlá do roku 2025 investovat více než 60 miliard korun do posílení a modernizace domácí přenosové soustavy. Investice budou směřovat do modernizace rozvoden, výstavby nových vedení, posílení stávajících vedení a instalace transformátorů s řízeným posuvem fáze. České přenosové soustavě by nejvíce odlehčila nová vnitroněmecká vedení spojující sever a jih Německa, tedy spojující regiony s koncentrovanou výrobou větrné energie a s průmyslovým Bavorskem. Taková vedení jsou na německé straně plánována, jejich uvedení do provozu je však otázkou mnoha let a s ohledem na komplikovanost celého procesu nelze s určitostí říci, že se je podaří postavit ve stanoveném termínu. Hraniční transformátory už v roce 2016 Významným tématem bilaterálních jednání mezi experty a rovněž jednání na úrovni představenstev sousedních provozovatelů přenosových soustav 50Hertz a PSE (Polsko) byla otázka neplánovaných toků elektřiny a zajištění bezpečného provozu přenosové souenergetika stavy ČR. V průběhu celého roku 2013 probíhala výměna názorů a stanovisek mezi ČEPS a 50Hertz (i v rámci česko-německé pracovní skupiny k přetokům, založené na úrovni ministerstev zodpovědných za sektor energetiky) v záležitosti instalace transformátorů s řízeným posuvem fáze (PST neboli phase-shiftery) na česko-německém přeshraničním profilu.

Obě společnosti analyzovaly možné varianty umístění transformátorů v ČR, SRN nebo na území obou zemí. Finální dohody bylo dosaženo v listopadu 2013 – ČEPS a 50Hertz postaví své dříve zamýšlené transformátory v rozvodnách Hradec a Röhrsdorf s tím, že úkolem transformátoru Hradec bude udržení přeshraničních toků v bezpečných limitech, a tím zajištění bezpečného a spolehlivého provozu české přenosové soustavy. Transformátor německé rozvodny Röhrsdorf bude usměrňovat toky v jižní části regulační oblasti 50Hertz.

Uvedení obou transformátorů do provozu je shodně plánováno na rok 2016. Obě strany se zavázaly ke koordinaci provozu českého i německého zařízení.

Od 31. července 2013 probíhá zadávací řízení na dodávku strojů, na které navážou výběrová řízení na zhotovitele stavby a standardní proces územního a stavebního řízení. Vše je naplánováno tak, aby stavební část projektu byla hotova na začátku roku 2016. Montáž technologie a uvedení celého zařízení do provozu by měly proběhnout do konce roku 2016. Před slučováním trhů je nutno rozdělit obchodní zóny Studie publikovaná v lednu provozovateli přenosových soustav z České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prokázala, že přeshraniční obchodní výměny elektřiny sjednané v rámci společné německo-rakouské obchodní zóny (až 50 procent obchodně sjednaných toků elektřiny protéká přes okolní soustavy) vyvolávají značné přetoky elektřiny v tomto regionu, které mají dopad jak na bezpečnost provozu, tak na efektivní fungování regionálního trhu s elektřinou.

Dle čtyř provozovatelů soustav ze zemí visegrádské čtyřky je nutné správně nastavit mechanismus výpočtu a alokace přeshraničních kapacit, který musí zohledňovat vzájemné vazby mezi obchodními výměnami a fyzickými toky elektřiny v evropském propojeném elektrizačním systému. Tento požadavek může podle provozovatelů soustav splnit pouze metoda flow-based, kdy dojde ke změně rozložení obchodních zón a zavedení metody flow-based market coupling bude doprovázeno dalšími opatřeními, která zmírní negativní dopad neplánovaných toků elektřiny.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít