Novoty ve smlouvě o dílo

18. března 2013, 00:00 -
18. března 2013, 00:00

Měli bychom se dočkat jednotné úpravy smlouvy o dílo, kterou dosud stanoví občanský i obchodní zákoník

Smlouva o dílo je v novém občanském zákoníku (NOZ) zařazena do části čtvrté – Relativní majetková práva. Zásadním rozdílem oproti stávající právní úpravě je opuštění duality právní úpravy pro obchodní a ostatní vztahy. Lze říci, že nová úprava je v podstatě složení stávající úpravy v občanském a obchodním zákoníku s převahou úpravy podle zákoníku obchodního. Z nové úpravy smlouvy o dílo byla vyřazena dosavadní zvláštní ustanovení o zhotovení věci na zakázku (zákonná záruční doba) a ustanovení o smlouvě o opravě a úpravě věci.

Dílem se dle NOZ stále rozumí zhotovení určité věci, nespadá-li to pod kupní smlouvu, a dále údržba, oprava nebo úprava věci nebo činnost s jiným výsledkem. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla třeba. NOZ tak opustil dosavadní požadavek na soulad s platnou technickou normou, neboť ten je již obsažen v povinnosti zhotovitele konat dílo s potřebnou péčí. Není-li doba plnění sjednána, měla by být přiměřená jeho povaze nebo se nově může řídit rozhodnutím zhotovitele.

Stejně jako podle stávající právní úpravy je objednatel oprávněn provádění díla kontrolovat.

Jestliže objednatel zjistí, že zhotovitel porušuje některou ze svých povinností, je oprávněn žádat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiníli tak zhotovitel ani v přiměřené době, vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy.

Dokončeno a předáno Nově je rozděleno nabytí vlastnického práva k předmětu díla podle toho, zda se jedná o věc jednotlivě, nebo druhově určenou, a podle místa, kde zhotovitel dílo provádí.

Jedná-li se o věc jednotlivě určenou, je jejím vlastníkem zpravidla objednatel, ledaže zhotovitel zpracoval dílo na jiném místě než u objednatele či na jeho pozemku; nebo je hodnota díla stejná nebo vyšší než hodnota objednatelovy zpracované věci. Jedná-li se o věc druhově určenou, je jejím vlastníkem zpravidla zhotovitel, vyjma případů, kdy zhotovil věc u objednatele.

Nově jsou také vázána práva a povinnosti vzniklá zánikem závazku z důvodu zmaření díla na odpovědnost zhotovitele, nikoli objednatele. Pokud bylo dílo zmařeno z důvodu na straně zhotovitele a objednatel nabyl vlastnické právo k věci, může žádat vydání věci vzniklé zpracováním, anebo tuto věc odmítnout a požadovat náhradu svých věcí použitých ke zpracování. Došlo-li ke zmaření díla z důvodu, za nějž zhotovitel neodpovídá, může objednatel žádat jen zpracovanou věc a nahradí zhotoviteli cenu jeho věcí použitých při zpracování.

Dílo je provedeno, jestliže je dokončeno a předáno. Nově je vázáno dokončení díla na předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. Zde je objednatel oprávněn převzít dokončené dílo s výhradou, či bez výhrad. Zaznamenaný způsob převzetí je významný pro možnost přiznání nároku za zjevné vady díla soudem. Jestliže je dílo prováděno postupně, je možné jej předávat a přebírat po částech.

Při předání zhotovené věci se vychází z úpravy kupní smlouvy, dle níž zhotovitel splní svou povinnost předat dílo tím, že objednateli umožní s věcí nakládat v místě plnění a včas mu to oznámí. Zhotovitel je nově oprávněn zhotovenou věc prodat, jestliže si ji objednatel nepřevezme.

Drobné vady nebrání převzetí Pokud smluvní strany úmyslně uzavřou smlouvu o dílo bez stanovení ceny díla, platí, že cenou díla je cena srovnatelného díla v místě a čase. Byla-li ve smlouvě sjednána cena díla pevnou částkou nebo na základě rozpočtu, není možné pro jiné náklady či jiné úsilí požadovat změnu ceny. Pouze soud může rozhodnout o spravedlivém navýšení ceny díla pro zcela mimořádnou nepředvídatelnou okolnost, nebo smlouvu z tohoto důvodu zrušit a nařídit vypořádání stran. Ohledně vad díla NOZ odkazuje na ustanovení o kupní smlouvě týkající se práv z vadného plnění. Objednatel musí oznámit zhotoviteli vady díla bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou let od předání díla. Nově je upravena možnost zhotovitele odstoupit od smlouvy nebo si zajistit náhradní plnění na účet objednatele, jestliže mu objednatel v přiměřené lhůtě neposkytne potřebnou součinnost. Bylo zrušeno obecné právo objednatele kdykoli od smlouvy odstoupit, možnost odstoupení od smlouvy je nově vázána pouze na zvláštní situace, například když zhotovitel dílo neprovádí řádným způsobem.

Co se týče stavby jako předmětu díla, NOZ výslovně stanoví, že objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě nebrání užívání stavby nebo její užívání podstatně neomezují.

Lhůta pro uplatnění práv z odpovědnosti za skryté vady je v délce pět let od předání předmětu díla nejen u staveb, ale i u projektové dokumentace a podobných plnění. Při vadném plnění u stavby je současně se zhotovitelem zavázán solidárně i subdodavatel zhotovitele, dodavatel stavební dokumentace a stavební dozor. Zhotovitel se může zprostit povinnosti za vady stavby, jestliže prokáže, že vada byla způsobena chybou dodavatele stavební dokumentace nebo stavebního dozoru (v případě, že si objednatel tyto osoby sám zvolil).

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Státní dluh USA, Činy, Ruska a dalších zemí. Kolik dluží domácnosti a firmy?
O prázdninách projedete méně. Benzín i nafta pořád zlevňují
Zákaz kožešinových farem ročně ušetří život více jak 20 000 zvířat, ale senátoři ho nechtěli schválit
Hypotéky 2017: Regulace má za důsledek unifikaci hypoték
OECD: Jak vysoké je maximální zdanění na straně zaměstnance?
Auta
10 nejrizikovějších ojetin, kterým je lepší se zdaleka…
Audi, BMW a Mercedes upraví software milionům starších dieselů. Kvůli emisím
Nástupce Bugatti Chiron bude muset přejít na elektřinu. Bez ní by už nezrychlil
Test motocyklu BMW S 1000 XR: Superbike na chůdách
Kvíz na pátek: Poznáte značku a model auta podle obrázku?
Technologie
Alza to s elektromobily myslí vážně. Přidává další modely, nabídne levnější vozy i dodávky
AdwCleaner 7.0 odhalí více breberek a skenuje rychleji
Projekt otevřeného ne-x86 počítače žije. Talos II bude ještě letos, s IBM Power9 a za míň
OneDrive rozšiřuje zálohování starších verzí na všechny typy souborů
Tip: Chtějí po vás telefonní číslo kvůli registraci? Která SIM je pro to nejlepší?
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít