Nová pravidla pro poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů

29. února 2016, 00:00 -
29. února 2016, 00:00

Poslanecká sněmovna má na své 42. schůzi projednávat návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru

Návrh nového zákona o spotřebitelském úvěru si klade za cíl transponovat směrnici č. 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení, provést některé další evropské předpisy do českého právního řádu a sjednotit pravidla pro poskytování spotřebitelských úvěrů.

Z řad finančních institucí budou spotřebitelské úvěry nadále oprávněny poskytovat banky, spořitelní a úvěrní družstva nebo platební instituce. Na pravidla vlastního poskytování spotřebitelských úvěrů se již bude aplikovat nový zákon o spotřebitelském úvěru (ZSÚ), např. pravidla smluvní dokumentace, informační povinnosti vůči spotřebitelům apod. ZSÚ se stejně bude aplikovat na některé specifické provozní požadavky či vnitřní předpisy (např. hodnocení úvěruschopnosti, postup při prodlení dlužníka) nebo na požadavky na odbornost osob, které se budou na poskytování spotřebitelských úvěrů podílet.

Nebankovní poskytovatelé spotřebitelských úvěrů budou nově podrobeni dohledu České národní banky (ČNB). Poskytovat úvěry spotřebitelům budou moci na základě oprávnění vydaného ČNB podle ZSÚ. Jedná se o významnou změnu oproti stávajícímu stavu, kdy pro poskytování spotřebitelských úvěrů spotřebitelům postačovalo živnostenské oprávnění. Na poskytování úvěru podnikatelům se však nová úprava nevztahuje. Pro získání oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů bude podle ZSÚ potřebné splnit specifické podmínky, mezi které patří např. požadovaná právní forma, dostatečná důvěryhodnost, dostatečná odborná způsobilost či minimální výše počátečního kapitálu. Žádost o oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů se bude podávat elektronicky. Pokud žadatel splní požadované podmínky, ČNB žadatele zapíše do registru obsahujícího údaje o nebankovních poskytovatelích spotřebitelských úvěrů a ohledně provedení zápisu ho bude elektronicky informovat. Konkrétní náležitosti samotné žádosti o oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů má stanovit prováděcí vyhláška ČNB.

Zprostředkování spotřebitelských úvěrů bude možné v případě finančních institucí na základě stávajících oprávnění. Jinak bude potřebné k této činnosti získat speciální oprávnění od ČNB podle ZSÚ. Nově se budou rozlišovat čtyři kategorie zprostředkovatelů, a to samostatní zprostředkovatelé, vázaní zástupci, zprostředkovatelé vázaných spotřebitelských úvěrů a zahraniční zprostředkovatelé. Pro každou z těchto kategorií ZSÚ stanovuje zvláštní podmínky pro zahájení jejich činnosti a zvláštní podmínky pro samotnou zprostředkovatelskou činnost.

V souvislosti se ZSÚ je potřebné upozornit také na obecné pokyny EBA týkající se úvěrů na bydlení. Obecné pokyny k posouzení úvěruschopnosti upravují např. způsob ověření příjmu spotřebitele, vedení dokumentace a uchovávání informací, odhalování a prevence zkreslených informací či posuzování schopnosti spotřebitele plnit závazky ze smlouvy o úvěru. Obecné pokyny k prodlení a realizaci zástavy upravují např. povinnost věřitelů zavést postupy při jednání se spotřebiteli – kteří jsou v prodlení se splácením –, které upraví zejména způsob jednání s dlužníky, poskytování informací a pomoci spotřebitelům či postup při zpeněžení zástavy.

Stávající poskytovatelé spotřebitelských úvěrů budou povinni do tří měsíců od účinnosti ZSÚ podat ČNB žádost o oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů podle ZSÚ. ČNB bude povinna o takto podané žádosti rozhodnout rovněž ve lhůtě 15 měsíců. V případě, že poskytovatel uvedenou žádost ve lhůtě nepodá, oprávnění k poskytování spotřebitelských úvěrů mu zanikne. Stávající zprostředkovatelé spotřebitelských úvěrů budou rovněž povinni do tří měsíců od účinnosti ZSÚ podat ČNB žádost o udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele.

ČNB bude povinna o takto podané žádosti rozhodnout ve lhůtě 15 měsíců. Vedle samotného podání žádosti České národní bance však budou jak poskytovatelé, tak i zprostředkovatelé povinni upravit své vnitřní procesy dle požadavků ZSÚ, upravit své produkty a smluvní dokumentaci, vypracovat příslušné vnitřní předpisy a v neposlední řadě zajistit odbornou přípravu a přezkoušení všech svých pracovníků. Je zjevné, že ZSÚ přináší zcela zásadní změnu pro celý sektor poskytovatelů a zprostředkovatelů spotřebitelských úvěrů. Vzhledem ke komplexní povaze změn a relativně krátkému přechodnému období je již dnes vhodné zahájit přípravu přechodu na nový režim.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít