Není závod jako závod

19. května 2014, 00:00 -
19. května 2014, 00:00

Pozor při nakládání s významným majetkem společnosti! Převádíte majetek zásadního významu pro vaši společnost? Nebo jste banka a požadujete od svého dlužníka, aby ve váš prospěch zastavil svá významná aktiva? Potom buďte obezřetní, neboť nový zákon o obchodních korporacích přinesl novinku, o jejímž smyslu a výkladu se již nyní vedou dlouhé diskuse.

Podstatná změna Zákonem je totiž vyžadováno, aby převody a zastavení závodu (dříve podniku) nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, byly schváleny valnou hromadou společnosti. Zaměřme se zejména na spojení „podstatné změny“ v souvislosti s částí závodu.

Již v dřívějším obchodním zákoníku se vyžadoval souhlas valné hromady s dispozicemi s částí podniku. A již tehdy se také vedly spory o tom, zda se v této souvislosti částí podniku rozumí jen tzv. samostatná organizační složka (pobočka) vykazující hospodářskou a funkční samostatnost, pro niž je typicky vedeno oddělené účetnictví, anebo zda je třeba částí podniku rozumět i jen podstatnou část aktiv společnosti, např. pozemek s výrobní halou. Nejvyšší soud se nakonec přiklonil k užšímu (a snáze rozlišitelnému) vymezení, tedy že se musí vždy jednat o samostatnou organizační složku. A potom přišel nový zákon a diskuse ohledně toho, co může být částí podniku, jsou opět aktuální.

Tedy v případě, že společnost převede nebo zastaví podstatný majetek, nikoli však samostatnou organizační složku, může mít samozřejmě takový převod nebo zástava (zejména v okamžiku výkonu zástavního práva) dopad do dosavadní struktury závodu a může znamenat i podstatnou změnu v předmětu podnikání společnosti. Problematičnost daného ustanovení je asi nejvíce vidět právě na příkladu zřízení zástavního práva.

Představme si situaci, kdy banka požaduje pro účely zajištění svých pohledávek (resp. dluhů dlužníka) zřízení zástavy k pozemkům, na nichž má být postaveno obchodní centrum nebo na nichž stojí jediná výrobní hala společnosti. Přičemž v současnosti jsou součástí pozemků i budovy a zabudované stroje. Bude zastavení a poté potenciální výkon takového zástavního práva znamenat podstatnou změnu činnosti společnosti, když bez pozemků nebude společnost žádný development schopna provádět, popř. vyrábět zboží?

Je také diskutabilní, jestli společnost, jejímž jediným majetkem jsou akcie projektové společnosti, potřebuje k převodu těchto akcií nebo v případě zajištění dluhu projektové společnosti zřízením zástavy k těmto akciím schválení valné hromady.

Další nejen administrativní, ale i finanční zátěží s touto situací související je u akciových společností požadavek, že takové rozhodnutí valné hromady musí být ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu. Přitom nelze pominout fakt, že je vyžadován souhlas dvoutřetinové většiny akcionářů. Je zajímavé, že u společnosti s ručením omezeným požadavky na notářský zápis ani dvoutřetinovou většinu nenajdeme, ačkoli historicky (v souvislosti s nakládáním s podnikem nebo jeho částí) podobný požadavek v zákoně byl.

Riziko neplatnosti a pr axe Rizikem souvisejícím s neudělením schválení k příslušné smlouvě (např. zástavní nebo kupní) je neplatnost smlouvy, které se může dovolat oprávněná osoba (což je společnost). Ta může rozporovat jednání do šesti měsíců ode dne, kdy se o neplatnosti dozvěděla nebo dozvědět mohla, nebo do deseti let ode dne, kdy k takovému jednání došlo.

Přístup bank i nás právníků je zatím spíše opatrný. Kloníme se k názoru, že v případě zástavy nebo převodu podstatných aktiv dlužníka je třeba vyžadovat předložení souhlasu valné hromady, aby se do budoucna předešlo nejistotě ohledně platnosti smluv. Takové opatrné jednání je pochopitelné. Je sice možné, že nejasnosti ohledně tohoto ustanovení budou časem výkladem odstraněny. Nebo že ministerstvo spravedlnosti zahrne toto ustanovení mezi priority, které budou řešeny v rámci chystané technické novely. Do té doby však zvažte, zda budete riskovat minimálně půl roku nejistoty ohledně platnosti vaší smlouvy.

Je diskutabilní, zda společnost, jejímž jediným majetkem jsou akcie projektové společnosti, potřebuje k převodu těchto akcií schválení valné hromady.

Mohlo by vás zajímat

Finance
Kde vám zítra za vysvědčení dají slevu nebo dárek?
Kolik si koupíte za 1000 Kč na dovolené v Turecku nebo v Chorvatsku?
10 věcí, které by měl OSVČ znát o placení zdravotního pojištění
Hypotéky jsou více regulované a dražší, přesto zájem o ně roste
Co je třeba mít při silniční kontrole u sebe, abyste nedostali pokutu?
Auta
Pět lákavých ojetin, které vás ale nechají někde stát
Opel začal přijímat objednávky na Insignii Country Tourer a Exclusive. Český trh si ještě počká
BMW X5 M a X6 M přicházejí v absolutně černé edici Black Fire
Lada ukázala sériovou Vestu SW a Vestu Cross. Nová kombi vypadají opravdu dobře
Mapy.cz potkala největší změna za 10 let. Takhle teď vypadají
Technologie
Virtuál Kaktus zruší FB zdarma i zpomalené surfování. Data ale budou levnější
Další grafiky s čipy Vega: Radeon Pro WX 9100 a možná první nález Vegy 11 s HBM2
Google News po letech v novém. Zpřehledňuje orientaci v obsahu členěním do karet
Microsoft uvolnil dávku oprav pro Windows, které se někteří smí vyhnout
Další kousek skládačky. Amazon spustil český Markeplace
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít