Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

21. listopadu 2016, 00:00 -
21. listopadu 2016, 00:00

Specialisté na soutěžní právo Nedelka Kubáč advokáti (NKA) je advokátní kancelář se sídlem v Praze a Bratislavě s vysokou specializací v následujících oblastech českého, slovenského a unijního práva: • soutěžní právo, • veřejné zakázky, • regulovaná odvětví, zejména energetika a telekomunikace, • compliance.

NKA tak poskytuje specializované právní poradenství pouze v určitých právních odvětvích. Hlavní specializací NKA je přitom oblast soutěžního práva.

V oblastech, na něž se přímo nespecializuje, NKA spolupracuje s uznávanými aliančními advokátními kancelářemi.

Specializace

NKA poskytuje v oblastech, na něž se specializuje, zejména následující právní služby.

Právo hospodářské soutěže

Právní poradenství pokrývá všechny aspekty soutěžního práva, zejména: • ohlašování spojení soutěžitelů u národních soutěžních orgánů nebo Evropské komise včetně koordinace ohlášení ve více jurisdikcích, • zastupování klientů před národními soutěžními orgány a Evropskou komisí při šetřeních v důsledku možných kartelových dohod, vertikálních dohod nebo zneužívání dominantního postavení, • asistence klientům při neohlášených šetřeních národních soutěžních orgánů nebo Evropské komise, • příprava a podávání stížností na protisoutěžní jednání jiných soutěžitelů k národním soutěžním orgánům nebo Evropské komisi a následné zastupování stěžovatelů, • zastupování klientů před národními soudy v souvislosti se soukromoprávním vymáháním soutěžního práva, • vytváření soutěžních compliance programů pro podnikatelské subjekty, provádění compliance školení a prověrek podnikatelských subjektů, • komplexní právní poradenství v souvislosti s veřejnými podporami, zejména provádění právních analýz poskytovaných výhod, ohlašování veřejných podpor Evropské komisi, konzultace s Evropskou komisí a jednání s poskytovateli veřejných podpor, • poradenství k zákonu o významné tržní síle v České republice a zákonu o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch ve Slovenské republice.

Regulovaná odvětví

Právní poradenství v regulovaných odvětvích se zaměřuje zejména na oblasti energetiky a telekomunikací. NKA přitom nabízí: • komplexní právní analýzy, • zastupování při jednáních se správními úřady, • zastupování v řízeních před regulačními orgány a soudy.

Veřejné zakázky

NKA poskytuje komplexní právní poradenství jak zadavatelům veřejných zakázek, tak uchazečům o veřejné zakázky, a to zejména: • zpracování právních analýz, posouzení, určení a vypracování vhodné koncepce zadání veřejné zakázky, • realizaci a komplexní administraci zadávacích řízení včetně příprav veškeré smluvní dokumentace, • právní prověrky realizovaných zadávacích řízení, • zastupování uchazečů o veřejnou zakázku při podáváni námitek zadavateli a před dozorovými orgány (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úrad pre verejné obstarávanie), • školení v zadávání veřejných zakázek a metodickou činnost.

Compliance

Specializací NKA je rovněž: • příprava compliance programů, školení a provádění compliance prověrek, • právní poradenství k dopadům porušení zásad compliance, • provádění compliance opatření v podnikatelských subjektech, • zastupování v trestních řízeních v souvislosti s porušením zásad compliance.

Kontakt ? Olivova 2096/4, 110 00 Praha 1 ? Tel.: 210 320 260

? E-mail: praha@nklegal.eu ? Web: www.nklegal.eu

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít