Měření emisí paliv má přispět k ochraně klimatu

24. listopadu 2014, 00:00 - alena adámková
24. listopadu 2014, 00:00

Evropská komise přijala v říjnu nařízení, které ukládá dodavatelům pohonných hmot snížit o šest procent emise skleníkových plynů z paliv pro použití v silničních vozidlech, a to do roku 2020. Návrh bude nyní předložen Radě EU

Prováděcí směrnice č. 30/2009 o jakosti paliv, respektive její doplňující nařízení rovněž zavazuje dodavatele, aby podávali informace o intenzitě emisí skleníkových plynů paliva, které dodávají orgánům určeným členskými státy. Návrh stanovuje standard nízkých emisí uhlíku paliva požadovaný směrnicí.

Směrnice má zajistit snížení emisí ze silniční dopravy a přispět k ochraně klimatu, což je součástí klimaticko-energetického balíku 2020. Je také nedílnou součástí opatření, která mají postupně dekarbonizovat odvětví dopravy v souladu s politikou v oblasti změny klimatu EU a Bílou knihou o dopravě.

Nová metodika Návrh stanoví metodu pro výpočet uhlíkové náročnosti pro různé typy paliv, zejména benzin, naftu, zkapalněný ropný plyn (LPG) a stlačený zemní plyn (CNG). Každému z těchto typů paliv bude přiřazena výchozí hodnota na základě produkovaných emisí během jeho celého životního cyklu. Dodavatelé pak budou muset používat tyto hodnoty při vykazování uhlíkové náročnosti jejich dodávky paliva pro členské státy, aby zajistili snížení emisí o šest procent do roku 2020.

Nová metodika a posílení hlášení má zjistit, kdy cíle snížení emisí skleníkových plynů zde bylo dosaženo. To znamená, že v případě nárůstu objemu surové ropy s vysokým obsahem uhlíku (ve srovnání se základní úrovní z roku 2010) budou muset být proporcionálně sníženy emise v jiných oblastech. Toho lze dosáhnout pomocí udržitelných biopaliv (tzv. biopaliv druhé generace, která jsou vyráběna z nepotravinářských plodin, například z dřevní štěpky), elektřiny a podobně. Předpokládaný další vývoj Evropská směrnice č. 28 z roku 2009 stanovila členským státům desetiprocentní cíl uplatnění biopaliv v dopravě do roku 2020. Tím se členským státům otevřel prostor pro systémy plošného přimíchávání biopaliv, ale i pro jejich daňová zvýhodnění. Česká republika zavedla snížení spotřební daně jak na vysokoprocentní směsi, tak čistá biopaliva. Výsledkem této znovunabyté konkurenceschopnosti je fakt, že biopaliva tankuje prakticky každý ať už v nízkém procentu, které je obsaženo v prakticky každém litru benzinu a nafty, nebo jako vysokoprocentní směsi typu E85 nebo SMN30, případně čistá biopaliva (FAME, rostlinný olej).

Spotřeba biopaliv v EU poklesla Ve skutečnosti spotřeba biopaliv využívaných v dopravě v Evropské unii loni poklesla o přibližně jeden milion tun ropného ekvivalentu (toe), resp. o 6,8 procenta oproti roku 2012. Uvedl to v červenci tohoto roku ve své studii server EurObserver. K poklesu přispěly zejména kroky některých členských států vyvolané spory ohledně budoucí podpory biopaliv v EU. Podíl certifikovaných biopaliv vzrostl na 11,8 milionu toe v roce 2013, jejich relativní podíl tak činil již téměř 86 procent.

V celkových číslech jde o pokles spotřeby biopaliv v EU ze 14,6 milionu tun ropného ekvivalentu (toe) v roce 2012 na 13,6 milionu toe v roce 2013. Tyto odhady tak hovoří o prvním poklesu ve spotřebě biopaliv od prvních legislativních opatření na podporu produkce biopaliv v Evropské unii přijatých v roce 2003. Podle údajů EurObserver podíl biopaliv v konvenčních palivech činil v minulém roce 4,7 procenta.

Podíl certifikovaných paliv vzrostl na 11,8 milionu toe. Oproti roku 2012 (11,7 milionu toe) jen nevýznamně, avšak s ohledem na celkový pokles vzrostl podíl paliv s certifikátem udržitelnosti na téměř 86 procent. V roce 2012 tento podíl činil 79,8 procenta. Číslo bude v brzké době dále narůstat, neboť v zemích, jako je Španělsko, Finsko nebo Bulharsko, vrcholily v roce 2013 přípravy národních systémů certifikace biopaliv. Ve Finsku a na Kypru platí od letošního roku.

O autorovi| alena adámková, spolupracovnice redakce

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít