Kotrmelec vzad

22. září 2014, 00:00 -
22. září 2014, 00:00

Ministerský návrh novely nového občanského zákoníku se neomezuje na redakční či technické změny, ale chystá i rozsáhlé obsahové a koncepční úpravy

Nový občanský zákoník, který po dlouhých přípravách a za doprovodu zčásti rozhořčeně vedených diskusí v odborných kruzích vstoupil v platnost letos 1. ledna, přinesl částečně revoluční změny.

Například zákonné zakotvení zásadní smluvní volnosti stran a přednosti výkladu záměru zákonodárce a pravé vůle stran před doslovným, neustálým opakováním textu zákona.

Svým rozsahem však zasáhl i do mnoha dalších ustanovení. Vždyť zavedením nového občanského zákoníku pozbylo platnosti celkem 238 zákonných předpisů.

Je zcela nesporné, že tak rozsáhlý kodex bude v určitých bodech vykazovat potřebu úprav a přepracování. To se projevilo již bezprostředně po nabytí platnosti zákona, ať už se jednalo o přehlédnutí důležitých ustanovení (chybějí přechodná ustanovení, která by řešila možný přechod společenství vlastníků bytů založených dle starého práva do nové úpravy), nebo jen o pouhá redakční přehlédnutí, musí být řada předpisů dle všeobecného přesvědčení podrobena úpravě, a tím přizpůsobena stávajícímu souhrnu zákonů.

Nutná novela K tomu by mělo dojít dle všeobecného mínění v rámci technické novely. Tedy úpravy, která by umožnila bez hlubších zásahů do koncepčního uspořádání zákona začlenění chybějících ustanovení, případně technické přizpůsobení ustanovení jiným stávajícím normám.

V současné době předložilo ministerstvo spravedlnosti k veřejné diskusi vlastní návrh takové novely. Jedná se přitom o první část rozsáhlých úprav, jež by měly zahrnovat celkem asi tisícovku změn, z nichž byly nyní předloženy návrhy úprav ustanovení paragrafů 1 až 449.

Vedle toho doznají úpravy také vybraná ustanovení z dědického a rodinného práva. Nakonec bude zavedena zcela nová úprava týkající se práva spotřebitelských smluv, v souvislosti s níž bude zrušeno 57 paragrafů, které budou nahrazeny 71 novými paragrafy. Návrh zahrnuje 112 stran, na kterých se však komise odborníků neomezuje pouze na redakční či technické změny, nýbrž provádí i rozsáhlé obsahové a koncepční úpravy.

A to zejména u společensko-právních předpisů, které jsou v novém občanském zákoníku zahrnuty. Tak bude mimo jiné upuštěno od formulace, že „statutární orgány zastupují společnost“, a bude znovu zavedena stará formulace „jednání jménem společnosti“.

Změna za každou cenu?

Odůvodnění této změny zahrnuje tři plné strany s mnoha dalšími odkazy a opírá se o teoretické úvahy, které mají svůj původ v 19. století. Autoři návrhu novely se očividně snažili udělat vše pro to, aby se vyhnuli dojmu, že pouze vytvářejí „změnu za každou cenu“.

Je však třeba podotknout, že například v Německu od roku 1892 jednatelé společností s ručením omezeným svoji společnost „zastupují“, a to mohou činit dokonce společně s prokuristy. Lze tak právem pochybovat o tom, zda tento „dogmatismus“ převáží praktické výhody flexibilní úpravy práv týkajících se podepisování za společnost.

Tam a zase zpátky Navrhovatelům je třeba přičíst k dobru, že se přitom vracejí k začlenění pojmosloví a právních konceptů, které byly obsaženy v již dříve platném obchodním zákoníku. To může částečně přispět i k uklidnění diskusí vedených od okamžiku zavedení nového občanského zákoníku.

Zároveň je ovšem třeba upozornit, že široké veřejnosti by takový „návrat ke kořenům“ mohl připadat také jako určitý regresivní krok.

Rovněž je třeba brát v úvahu, zda navrhované úpravy právě ve společensko-právní oblasti přispějí ke zvýšení důvěry v právní jistotu u mnoha tisíců společností, které v rámci toho, aby vyhověly své zákonné povinnosti, nechaly s ne zrovna malými náklady upravit své společenské smlouvy. Nyní by však byly nuceny přeformulovat je znovu podle starého vzoru.

Nezbývá než doufat, že si novela nového občanského zákoníku – nejrozsáhlejší a velmi prestižní zákonná rekodifikace moderních českých dějin – udrží odborně-věcnou úroveň.

Budiž odborné veřejnosti, ale i všem občanům přáno, aby se úpravy omezily pouze na skutečně důležité problémy. l

Nezbývá než doufat, že si novela nového občanského zákoníku – nejrozsáhlejší a velmi prestižní zákonná rekodifikace moderních českých dějin – udrží odborně-věcnou úroveň.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít