Konkurenti? Nikoli, partneři!

Markéta Žižková 11. ledna, 00:00
11. ledna, 00:00

První český klastr získal evropské ocenění excelence Společnosti podnikající v jednom oboru si navzájem konkurují, současně jsou ale nuceny řešit řadu obdobných problémů, od vzdělávání zaměstnanců přes dodavatele po výzkum a vývoj. Pokud v těchto oblastech spolupracují – vytvářejí tzv. klastry – mnohé problémy a omezení překonávají snáze a díky tomu získávají konkurenční výhodu, která se jen těžko napodobuje. Dobře to ví i český vodohospodářský klastr CREA Hydro & Energy, který v roce 2015 získal od evropské klastrové organizace zlatou známku kvality managementu klastru.

Technologie pro vodohospodářská díla, vodní a odpadové hospodářství a obnovitelné zdroje energie – tyto oblasti spojují 16 členů klastru CREA Hydro & Energy, který vznikl v roce 2008 transformací exportní aliance CREA. Společně s dalšími partnery se podílí na výzkumu, vývoji a inovacích produktů, propagaci oboru a realizaci projektů v tuzemsku i zahraničí. Klastr se základnou hlavně v Jihomoravském a Olomouckém kraji poskytuje odborné studie, školení zahraničních expertů a konzultace v oboru pro česká i zahraniční ministerstva a další instituce. Za hranicemi působí v jihovýchodní Asii, Latinské Americe a na Blízkém východě.

Počátek klastrů v Č esku

Ocenění Gold Label převzal manažer klastru CREA Hydro & Energy Břetislav Skácel z rukou ředitele organizace ESCA (European Secretariat for Cluster Analysis) Thomase LämmeraGampa v listopadu na závěrečné konferenci projektu CLUS3 agentury CzechInvest. Byla to právě agentura CzechInvest, kdo studií o využití klastrů pro hospodářské oživení a restrukturalizaci Moravskoslezského kraje začal rozvíjet klastrovou koncepci v České republice a nadále se o rozvoj klastrů zasazuje. „Jednou z klíčových aktivit v oblasti rozvoje klastrů a klastrové politiky je navazování a prohlubování mezinárodní spolupráce,“ zdůrazňuje Tereza Kubicová z CzechInvestu.

Vodohospodářský klastr je dosud jediným českým klastrem, který se zlatou známkou klastrové excelence může pochlubit. Celosvětově ji vlastní 64 klastrů ze 14 zemí. V regionu střední a východní Evropy pouze další dva, v Maďarsku a na Slovensku. „Zlatá známka jednoznačně zvýší nejen naši prestiž, ale prestiž českých klastrů obecně,“ říká Břetislav Skácel z CREA Hydro & Energy. „Je oceněním naší dosavadní práce a pomůže nám i v dalším rozvoji. Prohloubíme spolupráci se zahraničními kolegy, získáme nové partnery, můžeme rozšířit naši členskou základnu a v důsledku i zvýšit zaměstnanost,“ dodává.

Spolupráce jako konkurenční výhoda

V České republice v současnosti působí zhruba šedesát klastrových organizací. Vznikat začaly teprve s nástupem nového milénia. Jejich podpoře se od roku 2008 aktivně věnuje Národní klastrová asociace. Myšlenka spolupráce vzájemně si konkurujících podniků je však mnohem starší. Pochází z konce 19. století od britského ekonoma Alfreda Marshalla. Klastry snižují omezení menších firem a zvyšují specializaci, poskytují úspory a snižují náklady, rychleji přenášejí informace a technologie. Zvyšují také místní konkurenci a rivalitu a tím i globální konkurenční výhodu. V důsledku podněcují vládu k investicím do specializované infrastruktury. l •

O autorovi| Markéta Žižková, zizkova@mf.cz

Musíte si přečíst

Itálii čeká v sobotu státní pohřeb. Počet obětí stoupl…

Zákaz burkin na plážích se ve Francii ruší

Pivovar AB InBev bude po převzetí SABMilleru propouštět

Fed se chystá na zvýšení sazeb. Podmínky tomu přejí

Česko mělo třetí nejvyšší dotace z EU na obyvatele v…

Škoda rozšíří výrobu v Číně. Včetně speciální verze…

Michal Horáček: Jen já a lidi
Michal Horáček, známý textař a možný prezidentský kandidát, v pořadu Euro TV slibuje, že se v kampani obejde bez politických stran i sponzorů. Agituje za pragmatický vztah k Číně, ale zároveň zůstává zastáncem EU. Islám je podle něj s českým prostředím nekompatibilní.
Zhlédnout další videa