Kmenové listy – revoluce v právní úpravě společnosti s ručením omezeným

23. prosince 2013, 00:00 - JUDr. Filip Opatřil
23. prosince 2013, 00:00

Největším pozitivem kmenových listů je zjednodušený způsob převodu vlastnických podílů

Prvního dne roku 2014 nabude účinnosti zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen ZoOK). Společnost s ručením omezeným je bezesporu v praxi nejvíce využívanou obchodní společností. Právě v jejím v případě přináší ZoOK několik podstatných novinek. Jednou z nich je možnost, aby společnost s ručením omezeným vydala cenné papíry, které ZoOK označuje jako kmenové listy.

Legální definice cenného papíruje je obsažena v novém občanském zákoníku – tedy v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) – který se stane rovněž účinným k 1. 1. 2014. Ustanovení § 514 OZ stanoví, že „cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést“.

Vymezení kmenového listu ZoOK stanoví v § 137 základní podmínky, za jejichž splnění může dojít k vydání kmenového listu. Jedná se o novinku zcela převratnou. Současný obchodní zákoník připouští, aby byl podíl v obchodní společnosti představován cenným papírem pouze v případě akciové společnosti.

Kmenový list není ZoOK zaveden jako povinnost, ale pouze jako možnost. Bude tedy na úvaze každé konkrétní společnosti s ručením omezeným, zda přistoupí k emisi kmenových listů. Základním předpokladem pro emisi je, aby tuto možnost zavedla společenská smlouva. V té musí být obsaženo ujednání o tom, že podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným může být představován kmenovým listem.

Pokud dojde k vydání kmenového listu, jedná se o cenný papír, do něhož je vtělen podíl ve společnosti s ručením omezeným.

V praxi nelze zcela určitě vyloučit situaci, že společnost s ručením omezeným bude mít část svých podílů bez kmenového listu a část podílů s kmenovým listem. Nová právní úprava tuto možnost nevylučuje. Po 1. 1. 2014 tedy bude možné se setkat se společností s ručením omezeným, která bude mít kupř.

dva obchodní podíly (každý z nich o velikosti 50 procent), kdy první z nich bude s kmenovým listem, druhý bez něj.

Skutečnost, zda obchodní podíl bude s kmenovým listem, či bez něj, bude mít velice podstatný vliv na možnou zástavu obchodního podílu. I dle nové právní úpravy bude samozřejmě možné, aby se obchodní podíl stal předmětem zástavního práva.

Zástava a převod podílu Zástavní právo k obchodnímu podílu bez kmenového listu bude vznikat zápisem do obchodního rejstříku. OZ v ustanovení § 1328 odst. 1 počítá s tím, že zástavní právo k cennému papíru vzniká jeho odevzdáním věřiteli. Kmenový list cenným papírem je, a proto se na něj toto pravidlo bude vztahovat. V důsledku nové právní úpravy tak dojde k určitému rozštěpení okamžiku, kdy vznikne zástavní právo k obchodnímu podílu. Bude to buď zápisem do obchodního rejstříku, nebo předáním věřiteli. Zástavní právo k obchodnímu podílu bez kmenového listu bude veřejně velice snadno zjistitelné (prostřednictvím obchodního rejstříku), v případě kmenového listu však nikoli. Veřejně zjistitelné by mohlo být pouze za předpokladu, že by bylo zástavní právo ke kmenovému listu zapsáno do rejstříku zástav.

ZoOK stanoví jako jednu z mála podmínek pro vydání kmenových listů to, že mohou být vydány pouze k obchodnímu podílu, jehož převoditelnost není nijak omezena nebo podmíněna. Toto pravidlo je zcela logické, jelikož cenný papír na řad, kterým je i kmenový list, je vždy převoditelný tzv. rubopisem. Omezená převoditelnost obchodního podílu by pak nepřípustně dopadala i na kmenový list k němu vydaný a omezovala jeho převoditelnost jako cenného papíru.

Kmenový list je dle ustanovení § 137 odst. 3 první věty ZoOK cenným papírem na řad.

K převodu kmenového listu je potřebný tzv. rubopis, tj. písemný převod na rubové straně kmenového listu.

Právě zjednodušený způsob převodu je dle mého názoru největším pozitivem nové právní úpravy. Lze si vybavit případy doslova „zablokovaných“ společností v důsledku sporu mezi společníky. Jakýkoli převod obchodního podílu byl v takovém případě velice obtížný, ne–li nemožný. Za pomoci kmenových listů bude možné těmto situacím předejít.

Obchodní podíl, k němuž bude vydán kmenový list, nemůže mít nijak omezenou převoditelnost. K převodu vlastnictví k takovému obchodnímu podílu bude postačující převést pouze kmenový list prostřednictvím tzv. rubopisu. Z nové právní úpravy je zřejmé, že dochází k citelnému přiblížení společnosti s ručením omezeným akciové společnosti. Novou právní úpravou nastávají zásadní změny v úpravě společností s ručením omezeným. Pokud dojde k emisi kmenového listu ve společnosti s ručením omezeným, lze hovořit o takové společnosti jako o „malé akciové společnosti“.

Možnost vtělit obchodní podíl do kmenového listu přinese vyšší variabilitu společností s ručením omezeným. Majetkový podíl ve společnosti tak bude mnohem snáz a rychleji převoditelný. Uvidíme, jak hojně bude tento právní institut využíván v praxi.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít