Exekuce po poslední novele

14. ledna 2013, 00:00 -
14. ledna 2013, 00:00

Od začátku roku nabývá účinnosti novela občanského soudního řádu. Přináší změny pro exekutory i dlužníky

Začátek nového roku přináší každoročně do našeho právního řádu řadu novinek a změn a nejinak tomu je i letos. Jednou z oblastí, které se změny letos týkají, je oblast exekucí. Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která přináší výrazné změny nejen pro soudní exekutory, ale i pro dlužníky a věřitele.

Nejvýznamnější změnou je pravděpodobně zrušení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce. Od nabytí účinnosti exekučního řádu v roce 2001 měl věřitel na výběr, zda k vymožení své pohledávky zvolí buď soudní výkon rozhodnutí, anebo exekuci prostřednictvím soudního exekutora. Od začátku tohoto roku se však věřitel musí obrátit ve většině případů již jen na soudního exekutora, neboť soud bude provádět výkon rozhodnutí pouze ve věcech stanovených v zákoně, například ve věcech týkajících se nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí atd.

Výrazné změny Novela ale přináší i další výrazné změny, z nichž některé byly navrženy s cílem ulehčit život dlužníkům. Mezi ně patří například spojování exekucí, a to jak obligatorní (podá-li věřitel u stejného exekutora více exekučních návrhů proti stejnému dlužníkovi), tak fakultativní (je-li exekuce proti témuž povinnému vedena u více exekutorů; o spojení pak rozhoduje soud na návrh dlužníka), které ve výsledku povede ke snížení nákladů pro dlužníka. Na žádost osob přítomných u mobiliární exekuce, tedy i dlužníka, budou mít exekutoři nově povinnost pořizovat videozáznam z průběhu této exekuce. Pro dlužníky pak novela prodlužuje i lhůtu pro „dobrovolné“ plnění dluhu na základě výzvy exekutora z 15 na 30 dní. Nově již nejsou exekučně postižitelná zvířata, která slouží člověku jako jeho společník (domácí mazlíčci). Důležitou změnou jak pro dlužníka, tak i věřitele, která by ve svém důsledku mohla vést k poklesu žalovaných bagatelních dluhů, je zavedení takzvané předžalobní výzvy. Věřitel má nyní před podáním žaloby povinnost informovat dlužníka o dluhu a vyzvat ho k dobrovolnému splnění s tím, že výzvu je třeba poslat na adresu pro doručování či poslední známou adresu dlužníka. Zákon nezmiňuje povinnost výzvu doručit, avšak při neprokázání jejího odeslání může věřiteli nepřiznat náhradu nákladů řízení.

Vedle toho novela zavádí nové způsoby výkonu rozhodnutí, popřípadě mění ty stávající.

Mezi novinky patří například zavedení sekvestury (správy nemovitosti) či exekuce pozastavením řidičského oprávnění. Správa nemovitostí představuje nový, neinvazivní způsob výkonu rozhodnutí, který postihuje užitky plynoucí z nemovitosti (například z nájemních smluv), bez potřeby okamžitého prodeje nemovitosti. Pokud jde o pozastavení řidičského oprávnění, uvedený způsob exekuce bude možno použít jen při vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě a pouze u osoby, která řidičské oprávnění nevyužívá k uspokojování základních životních potřeb (například řidič z povolání); po dobu trvání exekuce nebude povinný smět řídit motorové vozidlo.

Další novinku pak představuje možnost prodat v dražbě podíl v obchodní společnosti (s výjimkou veřejné obchodní společnosti a účasti komplementáře v komanditní společnosti) či v družstvu. V případě podílu v bytovém družstvu se bude při oceňování a dražbě postupovat jako u dražby nemovitosti, zatímco v současnosti se vyplácel pouze vypořádací podíl, jehož hodnota neodpovídala tržní hodnotě bytu, což bylo nevýhodné pro věřitele i dlužníka.

Pravomoci exekutorů Změny pak novela přináší i u výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, kde zavádí možnost provést soupis věcí „od stolu“, tj. zahrnout do soupisu i takové věci, o jejichž existenci není pochyb, neboť jsou uvedeny ve veřejné databázi (například evidenci motorových vozidel či vkladních knížek, vkladových listů atd.), a zakázat povinnému s nimi nakládat, aniž by bylo třeba věc vidět či ji vzít do úschovy. Další změna pak umožňuje nařídit výkon rozhodnutí na opětující se plnění splatné v budoucnu (například výživné) a nově se upravuje i vymáhání plnění, které je vázáno na dosažení věku nebo jiný běh času (například důchodové připojištění). Novela dále obsahuje i řadu změn týkajících se samotného výkonu exekutorské činnosti, mimo jiné ruší exekutorům pravomoc sepisovat exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti; zápisy s doložkou vykonavatelnosti budou moci sepisovat opět již jen notáři.

Při projednávání předmětné novely byly zamítnuty pozměňovací návrhy senátorů, které měly pravidla pro exekuce ještě více zpřísnit. Jednalo se zejména o zavedení principu teritoriality (tj. územní omezení exekutorů) či snížení limitu pro výpočet nákladů na exekuční řízení. Nelze proto vyloučit, že i přes rozsah změn, které poslední novela do exekucí přinesla, nedojde v blízké budoucnosti k jejich dalším úpravám.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
3x z poradny: vytýkací dopis, jak čerpat dovolenou, daň z příjmu
Státní dluh USA, Činy, Ruska a dalších zemí. Kolik dluží domácnosti a firmy?
O prázdninách projedete méně. Benzín i nafta pořád zlevňují
Zákaz kožešinových farem ročně ušetří život více jak 20 000 zvířat, ale senátoři ho nechtěli schválit
Hypotéky 2017: Regulace má za důsledek unifikaci hypoték
Auta
Retro na neděli: Dixi DA-1 3/15 slaví 90 let jako vůbec…
10 nejrizikovějších ojetin, kterým je lepší se zdaleka vyhnout
Audi, BMW a Mercedes upraví software milionům starších dieselů. Kvůli emisím
Nástupce Bugatti Chiron bude muset přejít na elektřinu. Bez ní by už nezrychlil
Test motocyklu BMW S 1000 XR: Superbike na chůdách
Technologie
AMD neotevře kód své analogie Intel ME. Secure Processor zůstane „blackboxem“
Mapy.cz pro Android jsou kompletně offline včetně plánování tras
10 nejrizikovějších ojetin, kterým je lepší se zdaleka vyhnout
Intel se po IoT stahuje i z nositelné elektroniky. Celé oddělení tento měsíc zrušil
Evolveo Ray 2 – moderní skříň s tvrzeným sklem za 1500 Kč (uživatelská recenze)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít