Exekuce po poslední novele

14. ledna 2013, 00:00 -
14. ledna 2013, 00:00

Od začátku roku nabývá účinnosti novela občanského soudního řádu. Přináší změny pro exekutory i dlužníky

Začátek nového roku přináší každoročně do našeho právního řádu řadu novinek a změn a nejinak tomu je i letos. Jednou z oblastí, které se změny letos týkají, je oblast exekucí. Dne 1. ledna 2013 nabyla účinnosti novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která přináší výrazné změny nejen pro soudní exekutory, ale i pro dlužníky a věřitele.

Nejvýznamnější změnou je pravděpodobně zrušení dvoukolejnosti výkonu rozhodnutí a exekuce. Od nabytí účinnosti exekučního řádu v roce 2001 měl věřitel na výběr, zda k vymožení své pohledávky zvolí buď soudní výkon rozhodnutí, anebo exekuci prostřednictvím soudního exekutora. Od začátku tohoto roku se však věřitel musí obrátit ve většině případů již jen na soudního exekutora, neboť soud bude provádět výkon rozhodnutí pouze ve věcech stanovených v zákoně, například ve věcech týkajících se nezletilých dětí, vykázání ze společného obydlí atd.

Výrazné změny Novela ale přináší i další výrazné změny, z nichž některé byly navrženy s cílem ulehčit život dlužníkům. Mezi ně patří například spojování exekucí, a to jak obligatorní (podá-li věřitel u stejného exekutora více exekučních návrhů proti stejnému dlužníkovi), tak fakultativní (je-li exekuce proti témuž povinnému vedena u více exekutorů; o spojení pak rozhoduje soud na návrh dlužníka), které ve výsledku povede ke snížení nákladů pro dlužníka. Na žádost osob přítomných u mobiliární exekuce, tedy i dlužníka, budou mít exekutoři nově povinnost pořizovat videozáznam z průběhu této exekuce. Pro dlužníky pak novela prodlužuje i lhůtu pro „dobrovolné“ plnění dluhu na základě výzvy exekutora z 15 na 30 dní. Nově již nejsou exekučně postižitelná zvířata, která slouží člověku jako jeho společník (domácí mazlíčci). Důležitou změnou jak pro dlužníka, tak i věřitele, která by ve svém důsledku mohla vést k poklesu žalovaných bagatelních dluhů, je zavedení takzvané předžalobní výzvy. Věřitel má nyní před podáním žaloby povinnost informovat dlužníka o dluhu a vyzvat ho k dobrovolnému splnění s tím, že výzvu je třeba poslat na adresu pro doručování či poslední známou adresu dlužníka. Zákon nezmiňuje povinnost výzvu doručit, avšak při neprokázání jejího odeslání může věřiteli nepřiznat náhradu nákladů řízení.

Vedle toho novela zavádí nové způsoby výkonu rozhodnutí, popřípadě mění ty stávající.

Mezi novinky patří například zavedení sekvestury (správy nemovitosti) či exekuce pozastavením řidičského oprávnění. Správa nemovitostí představuje nový, neinvazivní způsob výkonu rozhodnutí, který postihuje užitky plynoucí z nemovitosti (například z nájemních smluv), bez potřeby okamžitého prodeje nemovitosti. Pokud jde o pozastavení řidičského oprávnění, uvedený způsob exekuce bude možno použít jen při vymáhání nedoplatku výživného na nezletilé dítě a pouze u osoby, která řidičské oprávnění nevyužívá k uspokojování základních životních potřeb (například řidič z povolání); po dobu trvání exekuce nebude povinný smět řídit motorové vozidlo.

Další novinku pak představuje možnost prodat v dražbě podíl v obchodní společnosti (s výjimkou veřejné obchodní společnosti a účasti komplementáře v komanditní společnosti) či v družstvu. V případě podílu v bytovém družstvu se bude při oceňování a dražbě postupovat jako u dražby nemovitosti, zatímco v současnosti se vyplácel pouze vypořádací podíl, jehož hodnota neodpovídala tržní hodnotě bytu, což bylo nevýhodné pro věřitele i dlužníka.

Pravomoci exekutorů Změny pak novela přináší i u výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, kde zavádí možnost provést soupis věcí „od stolu“, tj. zahrnout do soupisu i takové věci, o jejichž existenci není pochyb, neboť jsou uvedeny ve veřejné databázi (například evidenci motorových vozidel či vkladních knížek, vkladových listů atd.), a zakázat povinnému s nimi nakládat, aniž by bylo třeba věc vidět či ji vzít do úschovy. Další změna pak umožňuje nařídit výkon rozhodnutí na opětující se plnění splatné v budoucnu (například výživné) a nově se upravuje i vymáhání plnění, které je vázáno na dosažení věku nebo jiný běh času (například důchodové připojištění). Novela dále obsahuje i řadu změn týkajících se samotného výkonu exekutorské činnosti, mimo jiné ruší exekutorům pravomoc sepisovat exekutorské zápisy se svolením k vykonatelnosti; zápisy s doložkou vykonavatelnosti budou moci sepisovat opět již jen notáři.

Při projednávání předmětné novely byly zamítnuty pozměňovací návrhy senátorů, které měly pravidla pro exekuce ještě více zpřísnit. Jednalo se zejména o zavedení principu teritoriality (tj. územní omezení exekutorů) či snížení limitu pro výpočet nákladů na exekuční řízení. Nelze proto vyloučit, že i přes rozsah změn, které poslední novela do exekucí přinesla, nedojde v blízké budoucnosti k jejich dalším úpravám.

Hodnocení

Zaujala Vás tato zpráva?
Ohodnoťte ji

Loading

Děkujeme za Vaše hodnocení

Komentáře

Mohlo by vás zajímat

Finance
Česko - nová brána japonských investic do EU?
Paradoxy životního pojištění: Češi se bojí úrazů, největším rizikem jsou ale nemoci
8 mýtů o zdravotním pojištění
Kolik stojí dítě v první, druhé a třetí třídě
Ceny nemovitostí rostou a hovoří se i o realitní bublině. Je na čase prodat investiční byt?
Auta
Opět na scéně. Umělý benzín má zachránit spalovací motory
Opel si připravil pro Frankfurt tři světové premiéry. Překvapením nebude ani jedna
Ferrari Portofino nahrazuje Californii. Má čtyři sedačky a jede 320 km/h
Harley-Davidson drasticky překopal nabídku, Dyna a Softail splynuly v novou řadu
Hyundai i30 N: Krátké svezení s dalším korejským dítětem Alberta Biermanna
Technologie
Konsolidujte těžbu! Asus vyrobil pro kryptokopy monstrózní desku s 19 sloty PCI Express
Budoucí mobily budou mít vzadu hned tři velké objektivy
Zoner Photo Studio bylo příliš levné, proto tvůrci u verze X zavedli předplatné
Internet si při zatmění Slunce ulevil. Američané vyšli ven a koukali na oblohu
Asus uvádí monitory s technologií ELMB. Low motion blur konečně i pro LCD s FreeSync
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít