Anketa: Jak hodnotíte aktuální návrh novely energetického zákona?

29. září 2014, 00:00 -
29. září 2014, 00:00

Josef Havel předseda představenstva, E. ON Distribuce Není sporu o tom, že návrh novely energetického zákona je z pohledu současného fungování energetiky nezbytný. Je zcela pochopitelné, že příprava novely pro tak komplexní a dynamicky se měnící odvětví, jakým nyní energetika je, se neobešla bez komplikací. Ze svého pohledu bych za jeden z největších nedostatků považoval absenci zástupců provozovatelů distribučních soustav při její finální přípravě. Na druhé straně se v současném návrhu, který je nyní projednáván v Legislativní radě vlády, podařilo aktualizovat některé části tak, aby odpovídaly současným podmínkám energetického trhu a provozování energetických soustav. Mám na mysli například možnost nahlásit bezproudí s využitím elektronických komunikací a uveřejňovat způsobem umožňujícím dálkový přístup, registrovat odběrná místa a předávací místa v informačním systému operátora trhu nebo na základě žádosti obchodníka s elektřinou či výrobce elektřiny přerušit v případě neoprávněného odběru nebo při prokázaném opakovaném neuhrazení regulované ceny za službu distribuční soustavy, která není uhrazena ani po upozornění, dodávku elektřiny zákazníkům. Návrh novely zákona též významně posiluje roli Energetického regulačního úřadu. Velkým otazníkem pro regulované subjekty je budoucí role regulační rady, její kompetence a zodpovědnost. Neznámou též zůstává, jak stávající návrh novely změní Legislativní rada vlády, schvalovací proces ve vládě a konečně i Parlament ČR a kdy navrhovaná novela energetického zákona nabude účinnosti.

Jiří Písařík jednatel, Bohemia Energy Připravovaná novela energetického zákona působí značně rozporuplným dojmem. Na jedné straně přináší pozitivní změny v oblasti zamezení zneužívání podpory na obnovitelné zdroje, což jednoznačně vítáme. Nicméně v jiných oblastech mění dosavadní zavedenou praxi způsobem, který může mít negativní dopad jak na zákazníky, tak na dodavatele energií. Mám na mysli především změnu formy příspěvku na zelené energie u domácností na fixní poplatek podle typu a počtu jističů, který by v podstatě demotivoval domácnosti šetřit na spotřebě elektřiny, a pak možnost odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem do dvou týdnů od zahájení dodávky energie. Posledně jmenovaná změna by měla zásadní dopad jak na všechny subjekty podnikající v oblasti energií, tak i na zákazníky, z nichž by se v krajním případě mohli stát černí odběratelé.

Chystané změny v nás vyvolávají dojem, že se ministerstvo průmyslu a obchodu snaží přenést náklady na elektřinu z velkých podniků na malé spotřebitele, s čímž rozhodně nesouhlasíme.

Ludvík Baleka ředitel úseku Obchod s plynem, Moravské naftové doly Z mého pohledu bych očekával od energetického zákona větší ochranu malých zákazníků, tak jak je to již v telekomunikacích. Co se týká teď velmi populárního Bezpečnostního standardu dodávek plynu, ten chrání jen domácnosti, nemocnice a pár dalších typů zákazníků, ale se zřetelem k tomu, jaké by hrozily národohospodářské ztráty při odpojení velkých klientů, si myslím, že by měl být tento bezpečnostní standard rozšířen. Firmy, jako jsou Moravské naftové doly, mají svůj plyn pro tyto zákazníky v zásobnících uložen, ale ne všichni obchodníci na trhu jsou stejně zodpovědní. Robert Kolář člen dozorčí rady, KKCG V souvislosti s novými podmínkami pro podnikání v energetických odvětvích by stát měl dle mého názoru řešit také otázku státních hmotných rezerv, a to především pokud jde o zásoby plynu.

V této chvíli stát paradoxně skladuje ropu na 90 dnů, ale v zásobnících na území ČR nemá uskladněno pro české potřeby ani kubík plynu. Jsem přesvědčen, že struktura státních hmotných rezerv by měla reflektovat novou geopolitickou situaci. A v této chvíli není pochyb o tom, že energetická bezpečnost států i chráněných zákazníků nabývá na důležitosti.

Mohlo by vás zajímat

Další videa z Euro TV
  • Petr Čáp z GO parking: Jsme více než parkoviště

  • Krátké povídání s Dlouhým Vladimírem

  • Jiří Grund: Za předražené ceny mobilních tarifů mohou…

  • Firma s hypotékami za 22 miliard

  • Nejnadějnější český export: STRV vyvíjí z Prahy aplikace…

  • Petr Zahradník v Euro TV: Evropa se změní, brzo a hodně

  • Martin Komárek: Už nebudu klukem z plakátu

  • Jiří Strach: Nejsem kaskadér. Bál bych se vložit peníze…

  • Radomil Doležal z CzechTrade: Nejvíc náš těší, když…

Hry pro příležitostné hráče
Zavřít