Aby Brusel zase nešlápl na brzdu…

24. září 2012, 00:00 - Daniel Braun
24. září 2012, 00:00

Po nových opatřeních může Česko znovu čerpat ze strukturálních fondů. Mnoho kroků ale ještě zůstává před námi

Strukturální fondy jsou jednou z mála příležitostí k výrazné podpoře rozvoje regionů, přesto neustávají debaty o jejich skutečném smyslu. Neměli bychom zapomínat, že v České republice se díky dotacím realizovalo několik desítek tisíc prospěšných projektů. Vzniklo například 60 tisíc nových pracovních míst, přes 1000 kilometrů

nových a rekonstruovaných silnic nebo 5500 nových kontaktních míst veřejné správy, která občanům podstatně ulehčují komunikaci s úřady a institucemi, nově včetně poskytování výpisů ze základních registrů.

Přesto jsou dnes evropské fondy častěji zmiňovány v souvislosti s nedávným zablokováním plateb v programech, s korupcí, s neproplacenými projekty nebo s jejich možným dopadem na státní rozpočet. Dobrým znamením je, že po odblokování plateb přišlo v průběhu minulého měsíce již prvních deset miliard korun a Česká republika může opět čerpat z celkem jedenácti operačních programů. Zbývajících sedm programů se potýká s dílčími problémy, které musí co nejrychleji vyřešit a prostředky ze strukturálních fondů efektivně využít. V čem spočívají současná rizika a jak se jich do budoucna vyvarovat?

Preventivní opatření Velký počet programů s vlastními pravidly ztížil podmínky pro kvalitní kontroly a audity na řídicích orgánech a na národní úrovni. Po patnácti tisících ukončených projektech však kontroly na dalších stupních odhalily některá slabá místa. Evropská komise (EK) na základě jejich výsledků v nedávné době kritizovala zejména nezávislost a kvalitu auditů, způsob kontroly veřejných zakázek ze strany ministerstev a regionálních rad a také fluktuaci a politiku náboru zaměstnanců, kteří se strukturálními fondy pracují.

Českým úřadům se v mimořádně krátkém termínu podařilo provést dojednanou sérii změn, které tato hlavní rizika zmenšují. Nový Akční plán zpřísnil dohled nad veřejnými zakázkami a pravidla náboru zaměstnanců pracujících s EU fondy až do doby přijetí služebního zákona. Rozhodnutím vlády došlo k centralizaci auditorů mimo úřady rozdělující dotace. Tyto kroky zajistily obnovení plateb z evropského rozpočtu do ČR. V některých operačních programech, které jsou mimo dosah Akčního plánu, nicméně přetrvávají individuální problémy. Je nezbytné napravit je tak, aby bylo zajištěno efektivní nakládání s přidělenými evropskými prostředky. Návrh korekcí (výdajů, které nemohou být proplaceny z rozpočtu EU) v některých těchto neodblokovaných operačních programech je ze strany EK poměrně vysoký. Je především na jednotlivých ministerstvech a regionálních radách, aby urychlenou nápravou a nalezením nových vhodných projektů minimalizovaly finanční ztráty a dopady na státní rozpočet a zajistily, že se stejné nedostatky nebudou opakovat.

V našich rukou Pro budoucí zájemce o podporu ze strukturálních fondů je důležité znát zásadní body změn, které navrhuje ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Tyto návrhy vyplynuly ze zkušeností s čerpáním evropských fondů dosud a ovlivní jak jednotlivé oblasti podpory, tak proces podávání žádostí a jejich následné hodnocení a kontroly: 1 Revize legislativního prostředí (sladění českých norem s novou evropskou legislativou): MMR během léta předložilo vládě materiál, který identifikuje slabá místa systému a ukazuje cestu k budoucímu čerpání v lepším právním prostředí. Klíčové bude zesílit kontrolu ze strany poskytovatele dotace a zavést průběžný dohled nad kroky úřadů, které dotaci rozdělují. Díky tomu budou případná pochybení odhalena včas, nikoli až při certifikaci nebo ex post auditech. Zároveň dojde například k revizi v kontrolách, což bude znamenat odstranění duplicit, které v současné době trápí řadu příjemců.

2 Včasné nastavení jednotných a jednoduchých metodických pravidel:

Pravidla by měla být jednotná a jasně určit přípustné mantinely (včetně vymahatelných sankcí), zejména v nejrizikovějších oblastech – hodnocení, výběru projektů a kontroly. To umožní také zjednodušit a standardizovat prostředí pro příjemce (např. stanovením průměrných cen, což zamezí předražování). V plánu je také spuštění plně elektronizovaného systému pro celý proces vyřizování dotací i pro komunikaci s úřady. Primárním cílem je zajistit menší administrativní nároky na žadatele, přehlednější pravidla a rychlou a vstřícnou komunikaci.

3 Příprava správného zacílení a architektury operačních programů (počet, provázanost):

Již přes rok probíhá za účasti expertů diskuse o nastavení, zaměření a řízení programů.

V současné době existuje konsenzus na čtyřech základních principech budoucí struktury. Zásadní je koncentrace na méně priorit, které naplňují rozvojové strategie ČR a podpora programů těch odvětví, kde je slabé tržní prostředí a nedojde k distorzi trhu. Dále je to zapojení ekonomických kritérií do hodnocení projektů a kontrola efektivity výdajů v jednotlivých projektech. Posledním principem je snížení počtu subjektů, které rozhodují a nastavují podmínky pro žadatele.

Naším cílem a cílem podpory ze strukturálních fondů je přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR na desítky let dopředu. Proto je nezbytné naložit s penězi z EU co nejlépe. Pokud budou zavedeny všechny výše uvedené kroky, je reálné, že prostředky z evropských zdrojů budeme na rozvoj našeho území využívat efektivněji. l

O autorovi| Daniel Braun • první náměstek ministra pro místní rozvoj

Mohlo by vás zajímat

Finance
Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?
Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...
Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce
Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná
500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?
Auta
Retro na neděli: Ford T může za to, že jezdíme na benzín,…
Policie konečně dovolila hasičům zveřejnit fotky z nehody zapůjčeného BMW i8
Test ojetiny: Volkswagen Golf VII je skvělý, ale dieselu bychom se vyhnuli
Kvíz na pátek: Poznáte, kterým autům patří tyto interiéry?
Audi S5 Cabriolet se přiblížilo k RS 5. Může za to Hans-Jürgen Abt
Technologie
Bugatti Chiron čeká na lepší pneumatiky. Pak zkusí překonat 450 km/h
Změny v pamětech cache a propojení jader. Jak se u Skylake-X zlepšil výkon na 1 MHz?
Aprílová GeForce GTX do USB skutečně existuje. Nvidia omezenou sérii rozdá
Google po letech ustoupil. Nebude číst vaše e-maily kvůli reklamě
Nvidia GeForce GT 1030 – jak se hraje na grafice za 2000 Kč (uživatelská recenze)
Hry pro příležitostné hráče
Zavřít